Mitä etsit?

HALT & HASS

Paljasta suunnitteluvirheet SGS:n HALT- (highly accelerated life test) ja HASS- (highly accelerated stress screen) testausten avulla.

HALT ja HASS -testauksen avulla kehittäjät ja valmistajat pystyvät tunnistamaan nopeasti ja tehokkaasti minkä tahansa heikkouden tuotteessa sekä ennen valmistamista että sen jälkeen. Laitteiden käyttövarmuuteen erikoistuneet asiantuntijamme auttavat yrittäjiä suunnittelemaan ja suorittamaan HALT- ja HASS-testit. Valmistajat käyttävät usein näitä testejä yhdessä toistensa kanssa.

HALT

Käytetään yleensä suunnitteluvaiheessa, koska HALT-testin avulla tunnistat nopeasti minkä tahansa heikkouden tuotteessa. Sen ansiosta voit tehdä muutoksia ennen teollisen tuotannon aloittamista. HALT-testaus kertoo sinulle muutamassa päivässä enemmän tuotteen heikkouksista kuin perinteinen nopeutettu testaus pystyy kertomaan viikkojen aikana.

Vanhennamme tuotteen nopeutetusti lämpö- ja tärinärasituksen avulla. Käyttövarmuuslaboratoriomme ylittää tarkoituksellisesti tuotteesi odotettavissa olevat ympäristöolosuhteet. Auttaaksemme tuotteesi kehittämistä tavoitteenamme on laukaista toimintahäiriöt ja löytää tuotteen rajat.

Yleensä käytetään seuraavia rasitustestejä:

  • Lämpötilan porrasrasitus – kuuma ja kylmä
  • Nopeat lämpösyklit
  • Tärinän porrasrasitustesti
  • Yhdistetty ympäristörasitus (tärinä, lämpösyklit)

Ilmailuteollisuudessa HALT on usein pakollinen, koska tuotevioilla voi olla katastrofaaliset seuraukset.

HASS

Löydä vialliset tuotteet HASS:n avulla tuotannon alkamisen jälkeen. Suoritetaan yleensä paikan päällä ennen HASS-testiä mieluummin kuin korvaavat tuotteet testataan.

Toimintavarmuuteen erikoistuneet asiantuntijamme ohjaavat sopivan rasitusprofiilin kehittämistä tuotteillesi. Rasitustason täytyy olla tarpeeksi korkea heikkojen näytteiden virheiden löytämiseksi, mutta ei niin korkea, että tuotteen toimitus viivästyy.

Ota yhteyttä SGS:ään, niin kerromme sinulle enemmän siitä, kuinka HALT- ja HASS-testaukset voivat auttaa sinua paljastamaan mahdollisia ongelmia ennen markkinoille menemistä.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut