Mitä etsit?

FSMA-auditoinnit

Yhdysvaltojen FDA-viraston (Food and Drug Administration) Food Safety Modernization Act -säädöstä (FSMA) pidetään suurimpana muutoksena Yhdysvaltojen elintarviketurvallisuuslainsäädäntöön yli 70 vuoteen. Edellisistä elintarviketurvallisuussäädöksistä poiketen FSMA keskittyy kontaminaatioiden estämiseen. Se edellyttää, että elintarvikealan organisaatiot varmistavat turvallisten menetelmien käytön läpi koko toimitusketjun. FSMA-auditointiemme avulla varmistat, että yrityksesi täyttää uudet vaatimukset ja on Yhdysvaltojen FDA-viraston määräysten mukainen. Tarjoamme seuraavia auditointeja:

 • Ennaltaehkäisevät auditoinnit:
  • Ennaltaehkäisevän elintarvikevalvonnan (Preventive Controls for Human Food) vaatimustenmukaisuusauditoinnit (21 CFR 117)
  • Ennaltaehkäisevän rehuvalvonnan (Preventive Controls for Animal Food) vaatimustenmukaisuusauditoinnit (21 CFR 507)
  • GFSI-standardien (FSSC 22000, BRC Global Food Standard, SQF ja IFS) lisäauditoinnit.
 • Maahantuojan määräystenmukaisuus:
  • FSVP-vaatimustenmukaisuusauditoinnit
  • Toimittajariskin arviointi
  • Ennaltaehkäisevä toimittaja-auditointi
 • Elintarvikkeiden suojaaminen tarkoituksellisilta väärentämishyökkäyksiltä
  • IA-säännön (Intentional Adulteration) vaatimustenmukaisuusauditoinnit
  • Toimitilojen haavoittuvuuden arviointi
  • Integroidut elintarviketurvallisuus- ja elintarvikesuojeluauditoinnit
  • Yhdistetyt IA-säännön ja ennakoivan valvonnan tarkastukset

Miksi kannattaa valita SGS:n tekemät FSMA- auditoinnit?

Kattavia auditointejamme voidaan käyttää FSMA-esiarviointina, kehitystarve-auditointina tai toimittaja-auditointina. Voit olla varma siitä, että täytät sertifioinnin vaatimukset. Yrityksesi erityistarpeiden mukaan räätälöidyt auditointimme

 • mukautetaan toimipaikkakohtaisesti tuotantolaitoksen koon, sertifiointitilanteen ja muiden ehtojen perusteella
 • keskittyvät vaatimuksiin, joita ei käsitellä yrityksen nykyisissä elintarviketurvallisuusjärjestelmissä
 • voidaan integroida muihin asiakaskohtaisiin vaatimuksiin ja riskikohtaisiin ennaltaehkäisytoimiin.

Vaikka tarjoamme itsenäisiä auditointeja, auditointi- ja sertifiointiprosessi voidaan virtaviivaistaa:

 • tekemällä FSMA-auditoinnit osana elintarvikesertifioinnin auditointeja
 • toistamalla auditoinnit kaikille yrityksen toimittajille samojen auditointiehtojen pohjalta.

FSMA-auditointimme voidaan päivittää, kun valmistaudutaan ulkomaisille toimittajille tarkoitettuun FSMA-sertifiointiohjelmaan.

Elintarviketeollisuudelle tarkoitettujen auditointi- ja sertifiointipalvelujen johtava globaali toimittaja

Olemme läsnä yli 130 maassa. Käytössämme on maailman suurin itsenäisten elintarvikeasiantuntijoiden verkosto. Asiantuntijamme puhuvat paikallista kieltä ja tuntevat paikallisen kulttuurin. Toimintamme on kaikkialla yhdenmukaista, luotettavaa ja tehokasta. Tarjoamme tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla turvataan laatu, turvallisuus ja kestävä kehitys elintarvikkeiden toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Saat lisätietoja FSMA-auditoinneistamme ottamalla meihin yhteyttä.

SGS:n FSMA-auditoinnit – täytä uuden FDA-lainsäädännön vaatimukset.

Ota meihin yhteyttä

  Muut aiheeseen liittyvät palvelut

  Muut Palvelut