Mitä etsit?

EMC-testaus

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai laitteistot vaikuttavat toisiinsa, kun ne ovat joko yhdistettyinä toisiinsa tai sijoitettuina toistensa läheisyyteen. Voit huomata tämän esimerkiksi television tai radion ja lähellä olevan pesukoneen tai ilmajohtolinjan häirintänä. EMC:n vaatimukset on suunniteltu pitämään nämä sivuvaikutukset kohtuullisuuden rajoissa. Samalla tavoin monia autojen osia hallitaan elektronisesti, ja mikä tahansa häirintä voi saada aikaan teknisen vian. Siksi on tärkeätä arivoida näiden järjestelmien laatua ja toimintaturvallisuutta EMC-ohjesääntöjen avulla.

EMC-standardit on kansainvälisesti kehitetty kahta tarkoitusta varten. Ensinnäkin ne säätelevät laitteen osien elektromagneettisia päästöjä, ja toiseksi ne turvaavat laitteen vastustuskykyä elektromagneettiselle häirinnälle.

Valtuutettuna sertifiointielimenä voimme tukea sinua EMC-ohjesääntöjen käyttöönotossa.

Maailmanlaajuinen laboratorioverkostomme voi jäjestää EMC-testauksen seuraaville laitteille ja tuotteille:

 • Radio- ja tietoliikennelaitteet
 • Auton elektroniikka
 • Lääketieteelliset laitteet
 • IT-laitteet
 • Kodintuotteet ja kaupalliset tuotteet
 • Kotitalousvälineet ja moottorikäyttöiset työkalut (kotitalous ja teollisuus)
 • Valonlähteet
 • Laboratoriovälineet
 • Sähkökäyttöiset lelut
 • Raskaat teollisuustuotteet
 • Rakentamisessa tarvittavat työkoneet ja laitteet
 • Turvallisuusjärjestelmät ja hälyttimet
 • Rautateillä tarvittavat laitteet
 • Terveys-, kuntoilu- ja kauneustuotteet

EMC-standardit ja toimintaohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajana tai maahantuojana sinun on välttämätöntä tietää, onko tuotteesi yhteensopiva muiden sähkölaitteiden kanssa. Yhteensopivuuden varmistamiseksi hallitukset ovat tuoneet markkinoille EMC-standardit ja toimintaohjeet.

EU:n direktiivissä 89/336 annetaan ohjeet kaikille sähköä käyttäville laitteille ja järjestelmille – pattereilla käyvistä tuotteista suurjännitejärjestelmiin. Joitakin poikkeuksia sovelletaan tuotteisiin, joilla on omat EMC-arvioimisperusteet.

Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin– 2004/108/EY avulla turvataan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tuottavat vain rajoitetun määrän radiotaajuista häiriötä niin, että se ei vaikuta muihin laitteisiin.

SGS:n EMC-testaus osoittaa asiakkaille, että tuotteesi täyttävät asiaankuuluvat säännöt ja asetukset.

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden elektromagneettinen yhteensopivuus (EMC) on säädelty melkein kaikilla maailman markkinoilla. Me SGS:ssä käytämme maailman suurinta, täysin varustettua ja erittäin tehokasta EMC:n testausvälineistöverkostoa.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut