Mitä etsit?

Emäksinen klooraus

Useimmat rahoituslaitokset edellyttävät vaatimustenmukaisuuden todistamista metallurgisella prosessikaaviolla, jossa näkyvät syanidin käsittelyvaiheet. SGS on syanidikierron kaikkien osien, myös syanidin emäksisellä kloorauksella hävittämisen, johtava asiantuntija maailmassa. Autamme yritystä arvioimaan tekniset riskit.

SGS kehittää jatkuvasti prosessikaavioita syanidin hävittämiseen ja suorittaa tarvittavaa erä- tai koelaitosmittakaavan testausta. Testeistä saatavilla tiedoilla asetetaan tekniset parametrit ja suunnitellaan käyttötilat, minkä tuloksena on kaivosjätteen hyväksytty syanidipitoisuus pienimmin mahdollisin kustannuksin.

Emäksisellä kloorauksella on useita merkittäviä etuja:

 • vahva hapetin 
 • voi hapettaa tiosyanaattia (reaktio 3)
 • voi hapettaa syanaattia N2:ksi ja CO2:ksi (reaktio 4 toisessa vaiheessa), mikä estää syanaatin hydrolysoitumisen epätoivotuksi ammoniakiksi (reaktio 6)
 • ei vaadi kuparikatalyyttiä 
 • nopea kinetiikka
 • voi tehokkaasti hapettaa CN-WAD:tä (siksi CN-WAD tunnetaan myös klooraukseen vastaavana CN:nä), mistä jää liuokseen lievästi myrkyllistä rautasyanidia.

Emäksisen kloorauksen rajoituksia ovat:

 • valikoimaton prosessi, joka kuluttaa paljon reagenssia 
 • vaatii erittäin myrkyllisen syaanikloridikaasun nopean ja täydellisen hydrolysoitumisen aikaansaamiseksi (reaktio 8) korkean pH:n (pH 11)
 • ferrosyanidi ei häviä, vaan ainoastaan osittain hapettuu ferrisyanidiksi (reaktio 5) vaatii ylimääräisen vaiheen ja reagenssia rautasyanidin poistamiseen (tarpeen mukaan) perusmetallin rautasyanidisakkana (kuten reaktiossa 9)
 • saattaa jättää liuokseen kloorijäämiä (jotka vaativat kiillotus- tai ilmastusvaiheen).

Emäksinen klooraus on suhteellisen yksinkertainen prosessi, jossa syanidiuutos käsitellään yhdeksässä vaiheessa. Emäksisen kloorauksen aikana muodostuu syaania (CNCL), joka hydrolysoituu syanidiksi (CNO) emäksisessä pH:ssa:

Reagentit
Cl2+ 2NaOH --> NaOCl + NaCl + H2O              

Reaktiot
NaOCl + CN-WAD --> CNO-+ NaCl
4NaOCl + SCN-+ 2OH- --> CNO-+ SO42-+ 4NaCl + H2O
3NaOCl + 2CNO-+ 2H+--> N2 + 2CO2+ 3NaCl +H2O
2Fe(CN)64+ NaOCl + 2H+--> 2Fe(CN)63+ NaCl + H2O
CNO-+ H++ H2O --> CO2+ NH3
NaOCl + CN-+ 2H+--> CNCl + Na++ H2O
CNCl + 2OH---> CNO-+ Cl-+ H2O
6FeSO4+ 4Fe(CN)63---> 2Fe32Fe(CN)6)2+ 6SO42-

SGS:llä on oikeat tekniikat ja asiantuntemus, joilla se toimittaa yritykselle luotettavat ja tehokkaat keinot syanidin käsittelyyn kullan talteenottotoimintojen jokaiseen vaiheeseen. Ota yhteyttä ajoissa kullan talteenottotoimintojen tarjous- ja suunnitteluvaiheessa ja ota selvää, onko emäksinen klooraus paras tapa syanidin hävittämiseen työmaalla.

Useimmissa maissa ympäristölainsäädäntö edellyttää, että kaivosjätteestä poistetaan syanidi ennen kuin se viedään jätteenkäsittelylaitokseen.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi