Mitä etsit?

Elintarviketeollisuuden alihankkijoiden auditointiohjelma

Asiantuntijamme voivat arvioida alihankkijoidenne vaatimustenmukaisuuden ja toiminnan itse määrittämienne kriteerien, menettelyohjeiden sekä kansainvälisien standardien perusteella.

Auditoijamme ovat elintarviketeollisuuden ja sen liiketoimintamekanismien asiantuntijoita. Sen ansiosta pystymme suorittamaan toisen osapuolen elintarvikeauditoinnit valitsemienne kriteerien perusteella. Alihankkijoiden suorituskyvyn hallintajärjestelmämme varmistaa, että alihankkijoillenne määrittelemiänne laatua, elintarviketurvallisuutta, ympäristöä, työturvallisuutta ja yhteiskuntavastuuta koskevia vaatimuksia noudatetaan. Maailmanlaajuisen verkostomme ja asiantuntemuksemme ansiosta pystymme suorittamaan elintarvikealan alihankkijoiden auditointeja missä tahansa ilman, että teidän on itse suunniteltava ja otettava käyttöön vaatimuksien mukaisia sisäisiä resursseja.

Vaatimuksienne mukaan laadittujen toisen osapuolen auditointien lisäksi valvomme Global Food Safety Initiative (GFSI) -ohjelman noudattamista, millä pyritään alihankintaketjun tehokkuuden parantamiseen. Tämä voittoa tavoittelematon järjestö pyrkii saavuttamaan tavoitteen kehottamalla jälleenmyyjiä ja elintarvikealan palveluyrityksiä kaikkialla maailmassa hyväksymään yhteisesti tunnustetut kolmansien osapuolien auditointien standardit:

 • Ison-Britannian jälleenmyyjäkonsortio (British Retail Consortium, BRC) – maailmanlaajuinen elintarvikestandardi (Global Food Standard) 5
 • Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi (Food Safety System Certification, FSSC) 22000
 • ISO 22000 - elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät
 • Julkisesti saatavilla oleva spesifikaatio (Publicly Available Specification, PAS) 220
 • Kansainvälinen elintarvikestandardi (International Food Standard, IFS)
 • Turvallisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden standardi (Safe Quality Food Standard, SQF)
 • Vaarojen arviointi ja kriittiset kontrollipisteet (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP).

Elintarvikealan alihankkijoiden auditointiohjelma auttaa parantamaan organisaationne tehokkuutta ja kannattavuutta, mutta se auttaa myös

 • validoimaan tai kelpuuttamaan alihankkijoita
 • luomaan vaatimustenmukaisen ja johdonmukaisesti tehokkaan alihankintaverkoston
 • vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin
 • suojaamaan ja kehittämään brändiänne
 • kehittämään kestävämpiä suhteita alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa
 • luomaan kattavan jäljitettävyysjärjestelmän.

Auditoijamme tuottavat lisäarvoa, mikä on tehnyt SGS:stä maailman johtavan sertifiointiyrityksen ja riippumattoman arvioijan. Kysy lisää, niin kerromme, kuinka voimme auttaa suojaamaan brändiäsi sekä varmistamaan, että toimintatapoja noudatetaan yhdenmukaisesti koko organisaatioverkostossa.

 

SGS auttaa valmistajia, vähittäis- ja tukkumyyjiä, jakelijoita ja ruokapalveluyrityksiä suorittamaan elintarviketoimittajien auditointiohjelman, jonka avulla koko toimitusketjun vaatimustenmukaisuus arvioidaan riippumattomasti.

Ota meihin yhteyttä

  Muut aiheeseen liittyvät palvelut

  Muut Palvelut