Mitä etsit?

Dioksiinien ja PCB:n testaus

Monien muiden maiden tavoin EU rajoittaa tiukasti dioksiini-, PCB- ja POP-yhdisteiden pitoisuuksia elintarvikkeissa. Näiden aineiden kontaminoimat tuotteet ovat kohdemarkkinoillaan lainvastaisia

Testaus- ja analysointipalveluidemme avulla varmistat, että pitoisuudet ovat kullakin markkina-alueella voimassa olevien raja-arvojen alapuolella.

Maailmanlaajuisessa elintarvikelaboratorioiden verkostossamme tehdään esimerkiksi seuraavia testejä:

  • Suuren erotuskyvyn kaasukromatografia-massaspektrometria (HR-GC/MS)
  • Kaasukromatografia-massaspektrometria/massaspektrometria (GC-MS/MS)

Jos tuotteen puhtautta dioksiinien, PCB:n tai POP-yhdisteiden osalta ei varmisteta, tuotteen myynti voidaan estää, se voidaan tuhota tai se voidaan joutua kutsumaan takaisin. Tällöin brändin maine voi saada kovan kolauksen.

Toimimme globaalisti ja tunnemme toimialan perinpohjaisesti. Siksi osaamme varmistaa, että tuotteesi täyttää kohdemarkkinoillesi asetetut vaatimukset. Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka dioksiinin ja PCB:n testaus sekä analysointi voi auttaa liiketoimintaasi.

SGS:n dioksiinin, polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) testauspalvelujen avulla varmistat, etteivät kala- ja porsaanlihatuotteet eivätkä muut proteiinit eivät ole saastuneet.

Ota meihin yhteyttä

    Muut aiheeseen liittyvät palvelut

    Muut Palvelut