Mitä etsit?

CCF

CCF hyödyttää digitaalisen langattoman teknologian teollisuutta työllään, joka parantaa laatua maailman ympäri sijaitsevien kansainvälisten standardielinten sanelemien yhtenäisen verkoston yhteentoimivuuden, tuotteiden yhdenmukaisuuden ja välttämättömän suoritustestauksen avulla. Se tarjoaa ydinlaitesertifiointispesifikaatiot, joiden varaan muut olemassa olevat sertifiointiohjelmat voivat rakentaa tyydyttääkseen markkinoiden, toimijoiden ja laitteille ominaiset prosessit.

Asiantuntemuksemme ja ensiluokkaiset laitteistomme langatonta testausta varten tarkoittavat, että voimme auttaa palveluntarjoajia, laitevalmistajia, testauslaitteiden toimittajia ja infrastruktuurivalmistajia hyötymään CCF-sertifioinnista seuraavin tavoin:

  • yhdenmukaiset testausprosessit kaikille CDMA-laitteille – varmistaaksemme saman laadun ja suorituskykystandardit
  • vähentyneet päällekkäiset testaukset ja kulut – näitä testituloksia voidaan käyttää useita toimijoita varten
  • vähentynyt testausaika – virtaviivaistettu prosessi vähentää suuresti sertifiointiin käytettävää aikaa, lyhentäen aikaa markkinoille saattamiseen
  • nopeutuminen käyttäjän testausprosessien avulla – paljasta ongelmat laitteissasi ennen kuin ne menevät käyttäjän prosessien läpi tai tulevat markkinoille

CDMA, jonka on suunnitellut Qualcomm Yhdysvalloissa, on yksityisomisteinen standardi ja tällä hetkellä hallitseva verkostostandardi Pohjois-Amerikassa ja osissa Aasiaa. 1xEVDO:n (Evolution Data Optimized) teknologia on noin 30 % nopeampi (verkosta mobiililaitteeseen) ja 400 % nopeampi (mobiililaitteesta verkkoon) kuin sen edeltäjä, 1xRTT.

Usko langattoman teknologian asiantuntijoidemme suorittaa loppuun CDMA-sertifiointisi, nopeuttaa tuotteidesi markkinoille pääsyä sekä säästää aikaasi ja rahaasi.

CCF (CDMA-sertifiointifoorumi) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon kumppanuusohjelma CDMA-toimijoiden ja CDMA-laitemyyjien välillä. Heidän tavoitteenaan on perustaa ja ylläpitää maailmanlaajuista laitteiden ydinsertifiointiprosessia. SGS on sekä jäsen että tunnustettu testauslaitos (Affiliated Test Facility, ATF).

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut