Mitä etsit?

BRC:n kansainvälinen standardi pakkauksille ja pakkausmateriaaleille

Jokainen pakkauksia tai pakkausmateriaaleja valmistava organisaatio voi osoittaa sitoutuvansa turvallisten, toimivien ja lainsäädännön vaatimukset täyttävien tuotteiden valmistamiseen hankkimalla tämän standardin mukaisen sertifioinnin. Yleensä asiakkaat vaativat sertifiointia osana alihankkijoiden hyväksymiskäytäntöä.

BRC on hyväksynyt meidät tarjoamaan pakkauksia ja pakkausmateriaaleja koskevan kansainvälisen BRC-standardin mukaista sertifiointia. Maailmanlaajuinen verkostomme avulla voimme tarjota tätä palvelua missä tahansa yrityksesi (tai tavarantoimittajasi) toimiikaan, missä kansainvälisen elintarviketoimitusketjun vaiheessa tahansa. Käytämme auditoijia, jotka puhuvat paikallista kieltä ja ymmärtävät paikallista kulttuuria ja jotka auttavat varmistamaan, että hyviä turvallisuuden hallintakäytäntöjä noudatetaan. Tällä on suuri merkitys.

Sertifioinnin edut

Sertifioinnin saaminen auttaa täyttämään kuluttajien odotukset esittelemällä standardin vaatimat suunnitelmat, ohjelmat ja järjestelmät:

  • Vaarojen ja riskien hallintajärjestelmä vaiheittaisen lähestymistavan avulla
  • Ylemmän johdon sitoutuminen standardin noudattamista varten tarvittavien resurssien turvaamiseksi
  • Laadunhallintajärjestelmä, jossa määritetään organisaation ja johtamisen käytännöt, jotka tarvitaan standardin noudattamiseen vaadittujen puitteiden tarjoamiseen
  • Joukko perusedellytyksenä olevia ohjelmia, jotka käsittelevät turvallisten ja hygieenisten elintarvikepakkausten tuottamiseen ja yleisten vaarojen hallintaan tarvittavia ympäristöön ja toimintaan liittyviä perusolosuhteita, jotka turvataan hyvän tuotannon ja hyvien hygieniakäytänteiden avulla

Miksi kannattaa valita BRC:n kansainvälinen pakkausten ja pakkausmateriaalien sertifionti?

Global Food Safety Initiative (GFSI) on hyväksynyt BRC-standardin. Ohjelma pyrkii yhdenmukaistamaan kansainvälisiä elintarviketurvallisuusstandardeja maailman parhaiden vähittäiskauppiaiden, elintarvikevalmistajien ja ruoantuottajien tuella. GFSI:n tunnustus tarkoittaa, että BRC:n kansainvälisen elintarvikepakkausmateriaalistandardin avulla yritys voi vastata näiden suurten toimijoiden vaatimuksiin yhdellä kansainvälisesti hyväksytyllä elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmällä.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme, miten voimme auttaa parantamaan organisaatiosi suosituksia BRC:n elintarvikepakkausten ja -pakkausmateriaalien standardin suhteen.

BRC:n kansainvälinen elintarvikepakkausten ja -pakkausmateriaalien sertifiointi SGS:ltä – osoita vaarojen ja riskien hallinnan, hygienian, tuoteturvallisuuden ja laatujärjestelmien vaatimustenmukaisuus.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut