Mitä etsit?

Bonsucro-sertifiointi

Bonsucro-sertifiointi antaa läpinäkyvän todisteen siitä, että sokeriruo'on valmistus ja toimitusketju vastaavat näitä korkeita vaatimuksia. SGS:n riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama Bonsucro-sertifiointi osoittaa yrityksesi vastaavan standardin asettamia vaatimuksia.

Bonsucro-sertifiointi kehitettiin sokeriruo'on tuotannon sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista kiinnostuneen sidosryhmän aiemmin kehittämän Better Sugarcane Initiative -sertifioinnin pohjalta. Bonsucro on sokeriruo'on tuottajien ja jalostajien yhdistys, jonka tarkoituksena on varmistaa sokeriruo'on tuotannon kestävä kehitys sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvää vastuuta koskevien aloitteiden avulla.

EU:n uudistuvan energian käyttöä koskeviin tavoitteisiin liittyvästä biopolttoaineiden valmistuksesta ja myynnistä kiinnostuneet organisaatiot arvioidaan eurooppalaisen uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevan direktiivin (2009/28/EY) mukaisesti. Euroopan komission hyväksynnän mukaan Bonsucro-standardi vastaa näitä kestävälle kehitykselle asetettuja vaatimuksia.

Sertifiointia edeltävän Bonsucro-auditoinin aikana arvioidaan yrityksen tärkeimpiä tuotantoindikaattoreita, kuten energian- ja vedenkulutusta sekä kasvihuonepäästöjä. Vaatimuksiavastaavuus, työoikeudet, keskeytyksetön turvallinen paikallinen elintarvikehuolto sekä muut tuotantoon paikalliseen väestöön vaikuttavat inhimilliset tekijät arvioidaan.

SGS on luotettava, alan globaali johtava auditointi- ja sertifiointipalveluja tarjoava yritys, jolla on Bonsucro-sertifioinnin akkreditointi. Tarkastajaverkostomme on erittäin pätevä kaikissa sokeriruo'on tuotantoon sekä sokeri- ja biopolttoaineiden toimitusketjihin, maakohtaisiin sekä kansainvälisiin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvissä asioissa. Asiantuntijamme työskentelevät yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittääkseen yrityksen toimintoja sekä Bonsucro-sertifiointia keskeytyksettä.

Bonsucro on jännittävä uusi askel eteenpäin sokeriruoko- ja biopolttoainesektoreiden yrityksille. Bonsucro-sertifiointi antaa yrityksellesi kilpailuedun, sillä yrityksesi kykenee vastaamaan kuluttajien muuttuviin vaatimuksiin. Ota yhtetytä SGS:ään ja kerromme lisää Bonsucro-sertifioinnista.

Nykyiset kuluttajat haluavat varmistua siitä, että heidän ostamiensa tuotteiden ainekset ovat peräisin ympäristön ja yhteiskunnan suhteen vastuunsa tuntevilta toimittajilta.
Nykyiset kuluttajat haluavat varmistua siitä, että heidän ostamiensa tuotteiden ainekset ovat peräisin ympäristön ja yhteiskunnan suhteen vastuunsa tuntevilta toimittajilta.
Nykyiset kuluttajat haluavat varmistua siitä, että heidän ostamiensa tuotteiden ainekset ovat peräisin ympäristön ja yhteiskunnan suhteen vastuunsa tuntevilta toimittajilta.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut