Mitä etsit?

Bond-testaukset

Periaatteenamme on määrittää ensin malmin vaihtelevuus tarkoilla hienonnustesteillä, mukaan lukien kuula- ja tankomyllyille tarkoitetuilla Bond-testauksilla. Teemme joitakin kalliita kokeita, joissa näytekoon on oltava suuri, esimerkiksi Bond-kuulamyllyn hiottavuustestit. Tuloksia käytetään kalibroitaessa useita edullisempia testejä, joiden näytekoko voi olla pieni, esimerkiksi ModBond-hiottavuustestit.

SGS:ltä on saatavilla seuraavanlaisia Bond-testauksia:

ModBond-hiottavuustesti

Vertailevan Work Index -indeksin tavoin tämä testi on avoimen piirin kuivalle erälle tehtävä hiottavuustesti, joka tehdään vakiomuotoisessa Bond-kuulamyllyssä määrätyssä ajassa. Siinä koko voi olla 65–200 MESH (tavallisesti 100 MESH). Testiä varten on tehtävä kalibrointi vakiomuotoisen Bond-kuulamyllyn Work Index -indeksin mukaan Work Index -arviota varten. Sen avulla esitetään malmion kovuusprofiili ja ennustetaan teho kuulamyllypiirissä.

SGS on kehittänyt ModBond-hiottavuustestin, ja sillä on suuri oma tietokanta. Pienen näytekoon ansiosta voidaan tehdä useita testejä, ja näin saadaan kattavat vaihtelevuustiedot, joita asiantuntijamme käyttävät tehokkaasti suunnitellessaan hiontapiirisi.

Syöttönäytteen vaatimukset
1,2 kg koon miinus 6 MESH malmia.

Bond-kuulamyllyn hiottavuustesti

Testillä tehdään Bond-kuulamyllyn Work Index -määritys, jota käytetään nettovirtavaatimusten laskemiseksi Bondin kolmannen hienonnusteorian* mukaan. Erilaisia korjauskertoimia voidaan tarvita.

W = Wi (10/√P – 10/√F)

Jossa W = nettovirrankulutus, kWh/t
Wi = Bond Work Index (englantilaiset yksiköt tai metrijärjestelmän yksiköt)
P = 80 % jauhetun tuotteen läpikulkevasta koosta, µm
F = 80 % syötteen läpikulkevasta koosta, µm

Testi tehdään suljetussa piirissä kuivana hiottavuustestinä vakiomuotoisessa kuulamyllyssä. Siinä koko voi olla 28–400 MESH. Tavallinen loppukoko on 100 MESH.

Syöttönäytteen vaatimukset
10 kg, koko: miinus 6 MESH

* Bond F. C., "Crushing & Grinding Calculations", uudelleenjulkaisu: British Chemical Engineering, Allis-Chalmers Publication 07R9235B

Bondin vähäenergiset iskukokeet

Testillä määritetään Bondin Impact Work Index -indeksi, jota käytetään murskainten koon määrittämisen nettovirtavaatimusten laskemiseen Bondin kolmannen hienonnusteorian mukaan*. Sitä käytettään myös määritettäessä vaadittuja avoimen sivun asetuksia (leukamurskaimet ja karamurskaimet) tai suljetun sivun asetuksia (kartiomurskaimet) tietylle tuotekoolle.

P80 = 25400 x Oss x (0,04 Wi + 0,40)

P80 = 25400 x Css x 7 Ecc x (0,02 Wi + 0,70) / (7 Ecc - 2 Css)

Jossa Oss = Avoimen sivun asetukset tuumissa
Css = Suljetun sivun asetukset tuumissa
Ecc = Epäkeskinen kierto tuumissa
P80 = Aukko, jonka läpi 80 % tuotteesta kulkee.
Wi = Work Index

Iskulaitteistossa on kaksi heiluriksi asennettua vasaraa, jotka on asennettu kahteen pyörään niin, että ne iskevät tasaisesti ja samanaikaisesti jokaisen kiven vastakkaisille puolille. Korkeutta, johon heiluri nousee, nostetaan, kunnes energia riittää näytekappaleen rikkomiseen.

Syöttönäytteen vaatimukset
Vähintään 10 kappaletta koon miinus 3” plus 2” malmia (20 kappaletta suositeltava).

* Bond F. C., "Crushing Tests by Pressure and Impact", Trans AIME, nide 169, 1947, s. 58–66.

Bond-tankomyllyn hiottavuustesti

Testillä tehdään Bond-tankomyllyn Work Index -määritys, jota käytetään nettovirtavaatimusten laskemiseksi Bondin kolmannen hienonnusteorian* mukaan arvioitaessa kuulamyllyjä. Erilaisia korjauskertoimia voidaan tarvita.

Testi tehdään suljetussa piiriissä kuivana hiottavuustestinä vakiomuotoisessa tankomyllyssä. Siinä koko voi olla 4–65 MESH. Tavallinen loppukoko on 14 MESH.

Syöttönäytteen vaatimukset
15 kg koon miinus 1⁄2” malmia.

* Bond F. C., "Crushing & Grinding Calculations", uudelleenjulkaisu: British Chemical Engineering, Allis-Chalmers Publication 07R9235B

Hiontapiiri on yksi suurimmista pääomasijoituksistasi ja aiheuttaa suurimmat käyttökustannukset. SGS voi vähentää riskejäsi yhdistämällä eri testimenettelyjä ja suunnittelumenetelmiä, jotta voit optimoida tämän kriittisen osan laitoksessasi.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi