Mitä etsit?

Bluesign

Raakamateriaalien nousevat hinnat, ympäristönsuojelun välttämättömyys ja maailmanlaajuinen resurssipula (esimerkiksi vesi) ovat muutama esimerkki haasteista, joita tekstiiliteollisuus joutuu kohtaamaan. Menestyminen markkinoilla tarkoittaa, että täytyy kantaa vastuuta ympäristön ja kuluttajien suojelusta, mikä puolestaan tarkoittaa ekologisen jalanjäljen asettamista etusijalle.

bluesign® -standardi tarjoaa tekstiiliteollisuudelle riippumattoman hyväksymisjärjestelmän, joka ottaa huomioon koko tuotantoprosessin, minimoi ympäristövaikutukset ja suojaa ihmisen terveyttä. Se myös auttaa pienentämään tuotantokustannuksiasi, lisää kilpailukykyäsi ja innovointia hyödyntäen liiketoimintaasi.

Kuluttajat ovat yhä enenevissä määrin tietoisia sekä omasta että käyttämiensä tuotteiden ja yritysten ympäristövaikutuksista. Sen seurauksena kuluttajat odottavat tuotteidesi edustavan läpinäkyviä arvoketjuja, korkeaa laatua, vaaratonta ja ympäristöturvallista uskottavuutta.

bluesign -seulonta selvittää ongelman alkuperän. Sen sijaan, että se keskittyisi valmiiden tuotteiden testaukseen, se tutkii kaikki syöttövirrat – raaka-aineista kemiallisiin komponentteihin, veteen ja energianlähteisiin. Jokainen komponentti arvioidaan ja mahdollisesti vahingolliset aineet poistetaan jo ennen kuin tuotanto aloitetaan.

bluesign -periaatteet

Standardi koostuu viidestä periaatteesta:

  • resurssien tuottavuus
  • kuluttajaturvallisuus
  • ilmaan joutuvat päästöt
  • veteen joutuvat päästöt
  • työterveys ja -turvallisuus

Resurssien tuottavuus
Pyrkii huippulaatuun ja tuotteidesi arvonlisäykseen mahdollisimman vähäisin resurssein ja mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin.

Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuuteen sisältyy sen lisäksi, että tekstiilien täytyy olla korkealaatuisia ja ilman terveysriskejä, myös varmuus, että sovellat kaikkia kestävän kehityksen mukaisia periaatteita tuotantoprosessin aikana.

Ilmaan joutuvat päästöt
Ilmaan joutuvien päästöjen täytyy noudattaa tarkkaan valvottuja rajoja läpi koko toimitusketjun. Vähäpäästöisten komponenttien käyttö ja energiankäytön optimointi alentaa CO2-kuormaasi.

Veteen joutuvat päästöt
Veteen joutuvien päästöjen valvonnan tarkoituksena on palauttaa puhdistettu vesi luonnolliseen kiertoon, ja siten saastuttaa jokia, järviä ja meriä mahdollisimman vähän. Voit päästä tähän tavoitteeseen käyttämällä ekologisesti vaarattomia komponentteja ja optimoimalla tuotannon ja jäteveden käsittelyprosesseja.

Työterveys ja -turvallisuus
Tämä sisältää työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden tekstiiliteollisuudessa. Se tarkoittaa, että paikallisesti mahdollisesti esiintyvät heikot kohdat voidaan löytää ja korjata määräysten mukaisiksi.

Kolme askelta bluesign-standardin saavuttamiseksi

Seulonta
Seulonta on ensimmäinen askel bluesign -standardin täytäntöönpanossa. Asiantuntijat suorittavat yrityksellesi täydellisen bluesign® -seulonnan. Tämä arviointi ei anna sinulle pelkästään mahdollisuutta poistaa vaaralliset aineet ja muut ympäristöriskit, vaan myös selvittää, miten käytät resurssejasi mahdollisimman taloudellisesti.

Käyttöönotto
Tässä vaiheessa ratkotaan ongelmia, jotka tulivat esiin seulonnassa. Tämä vaihe on räätälöity sinun liiketoimintasi tarpeisiin ja tarjoaa sinulle yksilöllisen käyttöönottosuunnitelman.

Sertifiointi
Tässä prosessin viimeisessä vaiheessa suoritamme testejä ja tarkastuksia niin, että yksilölliset tuotteesi ja tuoteryhmäsi voidaan sertifioida.

Ympäristövaikutuksiin, terveyteen ja tuotannon turvallisuuteen liittyvän maailmanlaajuisen hyväksymismerkinnän ansiosta bluesign® -standardi auttaa sinua ja toimittajiasi vakiinnuttamaan tekstiilien ympäristöä koskevat standardit vaarantamatta toimivuutta, laatua ja suunnittelua.

Ympäristövaikutuksiin, terveyteen ja tuotannon turvallisuuteen liittyvän maailmanlaajuisen hyväksymismerkinnän ansiosta bluesign-standardi auttaa sinua ja toimittajiasi luomaan kestäviä tuotteita vaarantamatta toiminnallisuutta, laatua ja suunnittelua.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut