Mitä etsit?

Bakteeriuutto

SGS on asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta johtaja BIOX-, GEOCOAT-, BacTech- ja ACTIVOX-uuttotekniikoiden alalla.

SGS tarjoaa bakteeriuuttoprosessien penkki- ja kokeilulaitostestausta, tarkastuksia ja vianetsintäpalveluja. Erikoistuneet testauspalvelumme tuottavat luotettavia, kestäviä prosessikaavioita, jotka parantavat prosessoinnin tulosta.

Bakteeriuutolla on useita etuja verrattuna syanidin ja muiden uuttoprosessien käyttöön:

  • sopivuus refraktorisille ja matala-asteisille malmeille
  • kustannustehokkuus
  • turvallisuus, yksinkertaisuus ja todistettu toimivuus
  • bakteerihapettuminen ympäristön paineessa 15 Celsius-asteen lämpötilasta ylöspäin
  • sopivuus käyttöön maissa, joissa syanidin käyttöä on rajoitettu.

Bakteeriuutossa käytetään tiettyjä bakteerikantoja vapauttamaan kulta tai perusmetallit niiden isäntämineraalista. Ne metaboloivat rautapitoisten rauta- ja/tai rikkiyhdisteiden hapettumisessa syntyvän energian ja vapauttavat näin kullan tai metallit. Uutto voidaan tehdä murskatulle tai jauhetulle malmille kasassa, ammeessa tai pylväässä. 

Jotta prosessi toimisi tehokkaasti, parametrit, muun mussa bakteerikanta, lämpötila, saatava happi, suolapitoisuus, hiilidioksidi ja rautaoksidiravinteet, on määritettävä, ja niitä on ohjattava. Malmin tarkka testaus ja tarkoitukseen sopivan prosessikaavion kehittäminen ovat olennaisen tärkeitä täysimittaisen bakteeriuuttoprosessin onnistumiselle. Työskentelemme yrityksen kanssa parhaiten työmaan tarpeisiin ja malmin koostumukseen sopivan bakteeriuuttoprosessin testaamiseksi ja kehittämiseksi.

SGS tarjoaa maailmanlaajuisesti arvostettuja puolueettomia testauspalveluja huippuluokan tiloissa, laitteilla ja teknisellä osaamisella toteutettuina. Niillä testataan useita erilaisia hapetusprosesseja, muun muassa bakteeriuuttoa ja muita paine- ja ympäristöuuttoprosesseja.

Bakteeriuutto on vakiintunut ja todistetusti toimiva refraktorisen kullan ja perusmetallimalmien ja -rikasteiden kasa-, amme- tai pylväsuuttomenetelmä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi