Mitä etsit?

ASTM-vakiokosteussolu

Meillä on vuosien kokemus kaivos- ja suunnitteluyritysten auttamisesta eri puolilla maailmaa, kun happokivikuivaus (ARD) on dokumentoitava sen ominaisuuksien hyödyntämiseksi. Automatisoidut laboratoriomme tarjoavat kattavia staatisia ja kineettisiä ARD-testauspalveluita. Korkeasti koulutetut ammattilaiset noudattavat vakioituja testausohjeita, joten tulokset voidaan toisintaa.

Kosteuskennotesteissä jäljitellään sään vaikutuksia laboratorio-olosuhteissa hallitusti. Testien avulla saadaan selville hapon muodostuminen ja vaihtelut uutosveden laadussa ajan mittaan, jotta voit laatia tarvittavat strategiat.

Vakioitu kosteuskennotesti tehdään penkkimittakaavassa. Näyte altistetaan vaihteleville kuivan ja kostean ilman jaksoille saostumisen simuloimiseksi. Näytettä liotetaan tietty aika ionittomassa vedessä. Vesi tunkeutuu näytteeseen, josta se otetaan talteen. Uutteesta analysoidaan useita parametrejä, kuten pH, sulfaattipitoisuus, happamuus, emäksisyys, sähkönjohtokyky ja metallit, kuten Ca ja Mg. Koejärjestelyjä voidaan mukauttaa pienentämällä tai suurentamalla raekokoa sekä muuttamalla kennon muotoa tai virtausnopeutta.

Suuremmissa kennoissa voidaan tutkia useita parametrejä. Karkeamien näytteiden eli tavallisesti sivukiven käyttäytymistä voidaan arvioida. Erilaisia peittämisratkaisuja ja niiden vaikutusta ARD:n vähentämiseen voidaan tutkia. 

Muita SGS:n tekemien kosteuskennotutkimusten vaihtoehtoja ovat esimerkiksi bakteerien lisääminen, näytteen huuhteleminen, lämpötilan vaihteleminen, muutokset kostean ja kuivan ilman jaksoissa sekä vaihtelut ilma/uutto-jaksoissa. Tarvittaessa vomme suunnitella testausohjelman, joka vastaa paikan päällä vallitsevia olosuhteita.

Kosteuskennokokeiden tulokset tarkistetaan kuukausittain edistymisen valvomiseksi ja sen selvittämiseksi, onko uuttamista jatkettava. Kokeet kestävät yleensä 16 - 24 viikkoa. Kauemmin jatkuvissa kokeissa arvioidaan yleensä ARD:n hallintavaihtoehtoja. Tällaisten kokeiden tulosten avulla voidaan laatia tarvittavat strategiat, jotta ARD:n vaikutus vähenee. ARD-reaktiot ovat monimutkaisia. SGS:llä on teknistä osaamista, jota tarvitaan tulosten tulkitsemisessa.

Kun ARD:n aikaansaamat ja neutraloivat mineraalit uutetaan, uuttonäytteen mineralogia muuttuu. SGS:n erittäin tarkka mineralogia tunnistaa ja dokumentoi nämä muutokset kokeen ollessa meneillään. Ympäristöä suojelevan mineralogian tuntemuksemme muodostaa kattavamman kuvan ARD:n mahdollisuuksien ja neutralointistrategioiden mineralogisista syistä.

Kaikki SGS:n näytteenotto- ja laboratorioanalyysit tehdään tunnustettujen maailmanlaajuisten standardien, kuten Yhdysvaltojen testaus- ja materiaalijärjestön (American Society for Testing and Materials, ASTM) ja Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (International Standards Organization, ISO), mukaisesti. Aloita yhteistyö kanssamme varmistaaksesi, että alan ammattilaiset täyttävät ARD-testaustarpeenne. Tällöin toiminta on tehokasta ja ympäristön kannalta vastuullista.

SGS on maailman tekninen johtaja kosteuskennoanalysoinnissa.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi