Mitä etsit?

Arseenivakauttaminen

SGS tarjoaa arseenin käsittelyyn innovatiivisia ratkaisuja, jotka takaavat määräysten noudattamisen ja parantavat yrityksen sosiaalista ja ekologista jalanjälkeä. Usein arseeni voidaan prosessoida myytäväksi sivutuotteeksi.

SGS:n hydrometallurgian asiantuntijat kehittävät arseenin stabiliointiprosessikaavioita ja esittelevät niitä kokeilulaitostesteissä, jotka suoritetaan täysin varustelluissa huippumoderneissa tiloissa. Tarjoamme useita menetelmiä, joilla arseeniyhdisteitä voidaan poistaa, hylätä, kierrättää, puhdistaa tai "korjata", yleensä painehapetuksella. Käsittelyn jälkeen arseeni voidaan turvallisesti palauttaa kaivosjätteeseen tai myydä.

SGS:n arseenin talteenotto- ja käsittelytekniikoihin kuuluvat:

myytävien yhdisteiden talteenotto

 • arseenimineraalien valikoiva poistaminen epäpuhtaista yhdisteistä puhtaan, myyntikelpoisen natriumarsenaatin tai kupariarsenaatin flotaatiolla, uudelleenuutolla tai saostuksella, tai kiteytyksellä 
 • puhtaiden arseeniyhdisteiden haihduttaminen pasuttamalla tai saostamalla 

kierrättäminen

 • arseenia sisältävien materiaalien ennallistaminen
 • arseenin prosessinaikaisen käyttäytymisen tutkiminen
 • vaarallisten arseenimateriaalien valinta prosessissa stabiloitaviksi tai rikastettaviksi

korjaaminen painehapetuksella

 • paine- tai ilmauuttotekniikat, joilla tuotetaan stabiileja kiteisiä skorodiitti- ja/tai rauta-arsenaattisakkoja. Mahdollisia syöttöaineita ovat sulattopöly, kuparijalostamojen liuokset, refraktoriset kultamalmit ja koboltti-nikkeli-sinkkipitoiset arsenidimalmit.

Mineralogia ja analyysi

 • Arseenimineraalien faasimääritys, kiteisyys, hiukkaskoko ja mineraalikemia
 • Arseenin kulkeutuminen kiinteissä malmeissa ja testituotteissa
 • Arseenimineraalien liittyminen ja yhteenkasvurakenteet
 • Integroidulla XRD:llä, QEMSCANilla, optisella mikroskopialla, skannaavalla elektronimikroskopialla ja elektronimikrosondianalyysillä tehdyt tutkimukset

SGS:n asiantuntemukseen, laitteisiin ja vuosien kokemukseen metallurgisesta ja mineralogisesta toiminnasta voi luottaa. SGS:n arseeninkäsittelytekniikat takaavat kaivoksen, sulaton tai teollisuuslaitoksen tuottavat ja kestävät toiminnot sekä määräystenmukaisuuden.

Useimmissa maissa kaivosjätteen, sulattopölyn ja muun teollisuusjätteen sisältämän arseenin hävittämistä koskevat tiukat määräykset.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi