Mitä etsit?

Analyyttinen kemia

SGS:n kemialliset analyysipalvelut varmentavat tuoteturvallisuuden ja vaatimustemukaisuuden testaamalla mahdollisesti haitallisia jäämiä, joita ovat torjunta-aineita, biosideja, lannoitteita ja ihmisille tai eläimille tarkoitettuja lääkkeitä.

Ympäri maailmaa sijaitsevat laboratoriomme uudistavat jatkuvasti laitteitaan, menettelytapojaan ja tietojaan, jotta monen eri matriisin kattavat analysointitavat voitaisiin optimoida. Tuotekehitykseen kuuluvan elintarvikejäämien testaukset tehdään hyvien laboratoriokäytäntöjen (GLP) mukaisesti.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Tandemmassaspektrometrillä tehtävä nestekromatografia (LC/MS/MS), tehokas nestekromatografia (HPLC, ultravioletti- tai fluoresenssitunnistus), pylväskromatografian vaihtomenettely, pylväskromatografinen derivointi
 • Kaasukromatografia/kvadrupoli massaspektrometri (GC/MSD), jossa on useita injektiomahdollisuuksia (ohitus-/jakoinjektio, kolonniin injektointi, suurimääräinen injektonti, ylätilainjektointi, kryoinjektio) ja ionisaatiovaihtoehdot (elektroni-ionisaatio EI, kemiallinen ionisaatio CI), kaasukromatografia - elektronisieppausdetektori (GC-ECD), kaasukromatografia - liekkifotometrinen detektori (GC-FDP)
 • Ionikromatografia (IC), atomiabsorptiospektrometria (AAS), induktiivisesti yhdistetty plasmaspektrometri (ICP)
 • Geelikromatografia (GPC), kiihdytetty liuottimen uutto (ASE)
 • Immunoanalyysi

Tutkimustyypit

 • Menettelytapojen kehittäminen ja validointi
 • Riippumaton laboratoriovalidointi
  • jäämien määrittäminen kaikissa matriiseissa (esim. kasvit, käsittelylaitteet, maaperä, vesi, ilma, eläinmatriisit, kehon nesteet, kulutushyödykkeet)
  • liitännäisanalyysit, ekotoksikologia
  • varastostabiliteetin tutkinta
  • sisällön määritys
  • analyysit viidessä erässä
  • Tuotevastaavuuden tutkinta
  • Vähäisten aineosien ja kontaminanttien analyysi

  Ota yhteyttä SGS:ään niin kerromme kuinka analyyttisen kemian palvelut auttavat terveyttä ja turvallisuutta koskevien säädösten noudattamisessa. 

  Ota meihin yhteyttä

   Muut aiheeseen liittyvät palvelut

   Muut Palvelut