Mitä etsit?

amfori BSCI

amfori BSCI -järjestelmä, joka perustuu yleisiin käytännesääntöihin, tarjoaa vaiheittaisen lähestymistavan, jonka avulla yritys voi laittaa kestävän kaupankäynnin toimintansa ytimeen:

 • sitoutumalla liikekumppaneihinsa ja tarkkailemalla niiden sosiaalista suorituskykyä
 • voimaantumalla ja ottamalla vastaan tukea

Arvioivana amfori-kumppanina SGS voi auttaa valvomaan, kuinka hyvin toimitusketjusi noudattaa amfori BSCI -käytännesääntöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa toimitusketjusi edistymisen tarkkailua kestävän kehityksen vaatimukset täyttävien liiketoimintatapojen käyttöönotossa ja niiden parantamisessa.

amfori BSCI:n hyödyt

amfori BSCI -jäsenet voivat

 • parantaa toimitusketjunsa sosiaalista suorituskykyä
 • vähentää kustannuksia ja parantaa tehokkuutta
 • ottaa käyttöön selkeän ja yhdenmukaisen lähestymistavan, jossa parhaat käytännöt korostuvat
 • vahvistaa liiketoimintaansa kestämään toimialan ja markkinoiden muutokset
 • parantaa yritystensä mainetta täyttämällä asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset.

amfori BSCI:n kehitti vuonna 2003 amfori, johtava globaali yritysten liitto, joka edistää avointa ja kestävän kehityksen vaatimukset täyttävää kaupankäyntiä sekä pyrkii tukemaan yrityksiä ihmisten hyvinvoinnin kasvattamisessa, käyttämään luonnonvaroja vastuullisesti ja edistämään avointa kauppaa koko maailmassa.

Arviointijärjestelmän rakenne

amfori BSCI -auditoinneissa tuottajaa arvioidaan sen mukaan, kuinka hyvin se noudattaa amfori BSCI -käytäntöjen mukaisia arvoja ja periaatteita. Niistä on johdettu 13 toisiinsa liittyvää suorituskykyaluetta (Performance Area, PA):

 • sosiaalisen vastuun järjestelmä ja kaskadivaikutus
 • Henkilöstön osallistaminen ja suojeleminen
 • Järjestäytymisvapaus ja työehtosopimukset
 • Syrjimättömyys
 • Oikeudenmukainen palkkaus
 • Kohtuullinen työaika
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Ei lapsityövoimaa
 • Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
 • Ei pätkätöitä
 • Ei velkaorjuutta
 • Ympäristön suojeleminen
 • Eettisyys liiketoiminnassa

amfori BSCI -auditointiprosessi

amfori BSCI -auditointiprosessi voi koostua täysimittaisen arvioinnin ja seuranta-arviointien yhdistelmästä. Täysimittainen arviointi järjestetään joka toinen vuosi ja se kattaa kaikki 13 suorituskykyaluetta. Niiden välillä järjestettävissä seuranta-auditoinneissa keskitytään vain niihin alueisiin, joilla arvioitavan on esitettävä uusia todisteita edistymisestä.

Jokaisesta arvioinnista annetaan arvosana A–E sen perusteella, miten hyvin arvioitava noudattaa amfori BSCI -sääntöjä päivittäisessä liike- ja muussa toiminnassaan.

Miksi kannattaa valita SGS:n amfori BSCI -auditointipalvelut?

Olemme toteuttaneet tuhansia tähän järjestelmään perustuvia auditointeja, joten meillä on niistä laaja kokemus. Käytössämme on omistautunut tiimi ja järjestelmäpäällikkö, jotka varmistavat auditointien yhdenmukaisuuden kaikkialla maailmassa. Maailmanlaajuinen auditoijaverkostomme reagoi nopeasti ja kustannustehokkaasti useimmilla merkittävillä tuotantoaloilla. Lisäksi voimme nimetä avainasiakaspäällikön laajamittaisia ohjelmia tukemaan.

Ota yhteyttä, niin kerromme, kuinka SGS voi auttaa sinua ja liikekumppaneitasi ylläpitämään amfori BSCI -käytäntöihin perustuvaa vaatimustenmukaisuutta.

Tarkkaile liikekumppanisi suorituskyvyn paranemista amfori BSCI -sääntöjen vaatimuksiin perustuen.

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Muut Palvelut