Mitä etsit?

Lannoitteiden vakiotestit

SGS:n laboratoriot tarjoavat laajan analyysipalveluvalikoiman lannoiteteollisuudelle.

Tarjoamme tarkkoja ja kustannustehokkaita lannoitteiden testaamispalveluja, jotka täyttävät kansainväliset vaatimukset ja antavat kilpailuetuja. SGS tarjoaa kattavan analyysivalikoiman, jotta lannoitetuotannolle asetettavat vaatimukset täytetään aina loppukäyttäjän tasolle saakka.

Our Services

Aminohapot

Ammoniakkitestit

Ammoniumnitraattitestit

Ammoniumsulfaattitestit

Analyysimerkinnät

Asbestin tunnistuspalvelu

ASTM- ja US EPA -testit

DDG-testaus

Elektronimikroanturi ja SEM

Eläinkarvojen ja -kuitujen tunnistus

Fosfaattikiviaineksen testaaminen

Fosfaattilannoitteiden testaaminen

GMO-testaus

Heinä- ja rehunäytteiden otto ja testaus

Hiilianalyysimenetelmät

HVI-puuvillatestaus

Juutin luokitus ja testaus

kashmirin testaus elektronimikroskoopilla

Kashmirin testaus optisella mikroskoopilla

kemiallinen käsittely ja jäämien tunnistus

Kemiallinen testaus

Kierrätyspaperi ja paperipäällys

kontaminantit

Kosteus, hehkutushäviö ja vesi

Lannoitelaskelmat

Liikkuvat laboratoriot

Likimääräisanalyysi

Maaperän viljavuuden testaus

Merkittävimmät alkuaineet

mikrobianalyysi

Mineraalien tunnistus

mykotoksiinit

Natriumsulfaatin testaaminen

Nestelannoitteiden analysoiminen

Näytteenotto

Ominaispaino ja massatiheys

Paperin laatutestit

Perusmetallimääritykset

Pesemätön villa

Pesty villa

Piin määrittäminen

Potaskan testit

Prosessimineralogia

Puseroiden ja lankojen testaus

puulastut, puupelletit, kiinteän biomassan varmennus ja testaus

Raekokoanalyysi

ravintoarvomerkintä

Referenssimateriaalipalvelut

Rehutason fosfaatin ja urean testaus

Rikkianalyysimenetelmät

Räätälöity PT

Saven tunnistus ja analyysit

Torjunta-aineiden jäämät

Tukipalvelut tarkastajille

UAN-liuosanalyysit

Ureakokeet

Useiden alkuaineiden ICP-pakkaukset

Villantuotantoeläimien kasvattajien palvelut

Yksittäiset parametrit

Öljysiemenkasvien rasvahappoprofiili

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Lannoitteiden vakiotestit

Eri puolilla maailmaa sijaitsevissa SGS:n laboratorioissa voidaan tutkia lannoitteiden typpi-, fosfaatti- ja kaliumpitoisuuksia. Laboratorioammattilaisemme käyttävät uusimpia välineitä ja perinteisiä märkäkemian menetelmiä. Laboratorioissamme tehdään lannoiteanalyysejä, kuten

 • kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä 
 • keskeisten aineosien ja hivenaineiden analyysejä 
 • kemiallisia ja fysikaalisia tutkimuksia.

SGS tekee seuraavia analyysejä lannoitteille ja niihin liittyville tuotteille:

 • Lannoitekelpoisuus
 • Nestelannoitteet
 • Fosfaattilannoitteet
 • Kiviaineksen fosfaatti 
 • UAN liuos 
 • Kali 
 • Urea
 • Ammoniakki 
 • Ammoniumnitraatti 
 • Natriumsulfaatti 
 • Ammoniumsulfaatti

SGS valvoo laboratorioidensa laatua jatkuvan tiukan ohjelman avulla. SGS:n tekemät laboratoriokokeet täyttävät Association of Fertilizer & Phosphate Chemists (AFPC)-, Association of Analytical Chemists (AOAC)-, The Fertilizer Institute (TFI)-, ISO- ja CEN-vaatimukset ja/tai muut kansainväliset ja kansalliset vaatimukset, joita yrityksessänne noudatetaan. Kymmenillä laboratorioillamme on kansainvälisesti ja mineraalialalla tunnustettuja sertifiointeja ja/tai hyväksyntiä. Laboratorioiden palveluvalikoiman laajuus vaihtelee. Siksi tarjoamme kattavia, tarkkoja ja nopeasti tehtäviä lannoiteanalyysejä.

Ota meihin yhteyttä