Mitä etsit?

Kestävän kehityksen mukaisten prosessien suunnittelu

Nykyään vaaditaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Yrityksen "moraalinen toimilupa" on läheisessä yhteydessä ympäristöystävällisyyteen.

SGS:n tekniset asiantuntija tietävät tämän. He suunnittelevat kestävän kehityksen mukaisia prosesseja, jotta ympäristövaikutukset vähenevät.

Palvelumme

Analyysipalvelut

Arseenivakauttaminen

Bakteeriuutto

Biogeeniset CO2-päästöt

Biopolttoaineet

BS 8555 -sertifiointi - ympäristöhallintajärjestelmien käyttöönotto

Bulkkinäytteiden valmisteleminen

Dynaamiset tunkeumatestit

Elintarvikkeiden radioaktiivisuustestaus

Emäksinen klooraus

Energia-auditointi

Energian optimointi

Energianhallintakoulutus

Equator Principles -periaatteet - itsenäiset arvioinnit

Erikoiselektroniikkalaitteiden kierrätys

EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS)

Hiilijalanjälki

Hotelli- ja ravintola-alan palvelut

Hydraulinen johtavuus

Hyvät ympäristökäytännöt

Hätäpäivystyspalvelut

Ilmailualan EU ETS -verifiointi

ISO 14001:2015 - ympäristön- hallinta- järjestelmät

ISO 14064 - kasvihuonekaasuja koskeva kirjanpito ja verifiointi

ISO 14067 - hiilijalanjälki

ISO 22301 -sertifiointi - liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

ISO 26000 - suorituskyvyn arviointi - yhteiskuntavastuu

ISO 26000 - yhteiskuntavastuuopas (suorituskyvyn arviointi ja koulutus)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät (OHSMS)

ISO 50001 - Energianhallintajärjestelmät - tietoisuuskoulutus

Ison-Britannian hiilivähennyssitoumus (UK CRC)

Juoma- ja prosessivesitutkimukset

Jätehuolto

Jätemetallianalyysit

Jätevedenpuhdistustutkimukset

Jätteiden tutkimus

Kaatopaikkatutkimukset

Kaivetun maan hallinta

Kelluvuus-pestävyystestaus

Kiviaineksen hapan valuma (ARD)

Koulutus

Kullan refraktio

Kylpylöiden hyvät käytännöt

Käyttöönoton ja käynnistyksen tuki

Laboratorioanalyysit

Levykuormituskokeet

Lietteen reologia ja virtaama

Liuotteiden erottaminen ja sähköinen talteenotto

Maaperän ja sedimenttien näytteenotto

Marine Stewardship Council (MSC) -sertifiointi

Mukautettujen prosessien suunnitteleminen

Oheispalvelut

OHSAS 18001 - työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät

PANDA-testaus

Parhaat vesiviljelyn käytännöt (Best Aquaculture Practices)

PAS 2050 hiilijalanjälki

Penkkimittakaava-arviointi ja -testaus

Pilottilaitosten arvioinnit

Pintavesitutkimukset

Prosessien auditointi ja optimointi

Prosessikaavion laatiminen

Puristinkairaustestit (CPT)

Päällystesuunnittelu

Qualicert - palvelun laadun sertifiointi

Räätälöidyt auditointiratkaisut

SA 8000 - sertifiointi - sosiaalinen vastuu

Saastuneen maan tutkimukset

Sisäympäristön laatu

SMETA-auditoinnit

SO2 (rikkidioksidi)-ilma

Sulkemisen suunnittelu ja valvonta

Teollisuus- ja jätevesitutkimukset

Tietovarastopalvelut

Tiheän lietteen prosessi

Tiosulfaattiuutto

Turvallisuustutkimukset

Vaarallisen jätteen uudelleenpakkaus

Vapaaehtoiset toimet ja muut suunnitelmat

Vedenkäsittelypalvelut

Vihreät rakennuspalvelut

Yhteiskuntavastuun auditoinnit

Ympäristötaustaselvitykset

Ympäristötietojen hallinta

Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Kestävän kehityksen mukaisten prosessien suunnittelu

SGS voi auttaa säästämään kustannuksia parantamalla tuottavuutta ja saantoa, kun kestävä kehitys otetaan huomioon jo prosessia suunniteltaessa. Siksi suunnittelemme kestävän kehityksen mukaisia virtauskaavioita jätteidenkäsittelyyn keskittymisen sijasta. Ympäristöystävällisten prosessien suunnittelupalvelumme:

 • Vaihteluiden testaaminen
 • Vertaileminen ja testaaminen
 • Mukautettujen prosessien suunnitteleminen
 • Flotaation, uppoamisen ja pestävyyden testaaminen
 • Syaniditalteenotto ja tiosulfaatin uutto
 • Neutralointi- ja saostustekniikat
 • Prosessiveden kierrätys
 • Vedenkäsittelypalvelut ja sakean lietteen saostaminen
 • Happokivikuivauksen ennakoitavuuden testaaminen
 • Aurinkokennojen kaltaisten teknisesti kehittyneiden laitteiden kierrätysstrategiat
 • Mineraali-, metalli- ja vaihe-erotusstrategiat
 • Prosessien auditointi ja optimointi

SGS:n sisäisten ympäristönsuojelukäytäntöjen mukaan kestävän kehityksen mukaisuudelle on annettava etusija. SGS on allekirjoittanut CIM-ympäristöjulistuksen, joka kannustaa kaivos- ja malminetsintätoimialoja valitsemaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Kun haluat kumppanin, joka ymmärtää kestävän kehityksen tarpeet suunniteltaessa teollisia prosesseja ja antaa käyttöön vaihtoehtoja, ota yhteys SGS:ään.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi