Mitä etsit?

Jäte- ja kierrätyspalvelut

Jätemäärän vähentäminen ja kierrätys voivat tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa toiminnan kustannustehokkuutta.

Nykymarkkinoilla yrityksen onnistuminen kestävässä kehityksessä ja ympäristönsuojelussa riippuu myös strategisesta suunnitelmasta, joka laaditaan jätteidenhallintaa ja kierrätystä varten.

Palvelumme

ASTM-vakiokosteussolu

Biogeeniset CO2-päästöt

Biopolttoaineet

BS 8555 -sertifiointi - ympäristöhallintajärjestelmien käyttöönotto

Elintarvikkeiden radioaktiivisuustestaus

Energia-auditointi

Energian optimointi

Energianhallintakoulutus

Equator Principles -periaatteet - itsenäiset arvioinnit

Erikoiselektroniikkalaitteiden kierrätys

EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS)

Happoja muodostavat mineraalit

Hiilijalanjälki

Hotelli- ja ravintola-alan palvelut

Hätäpäivystyspalvelut

Ilmailualan EU ETS -verifiointi

ISO 14001:2015 - ympäristön- hallinta- järjestelmät

ISO 14064 - kasvihuonekaasuja koskeva kirjanpito ja verifiointi

ISO 14067 - hiilijalanjälki

ISO 22301 -sertifiointi - liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

ISO 26000 - suorituskyvyn arviointi - yhteiskuntavastuu

ISO 26000 - yhteiskuntavastuuopas (suorituskyvyn arviointi ja koulutus)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät (OHSMS)

ISO 50001 - Energianhallintajärjestelmät - tietoisuuskoulutus

Ison-Britannian hiilivähennyssitoumus (UK CRC)

Jätehuolto

Jätemetallianalyysit

Jätevedenpuhdistustutkimukset

Jätteiden tutkimus

Kaatopaikan maan painumisen seuranta

Kaatopaikkatutkimukset

Kaivetun maan hallinta

Kiviaineksen hapan valuma (ARD)

Koulutus

Laboratorioanalyysit

Laboratoriopalvelut

Marine Stewardship Council (MSC) -sertifiointi

Muunnettu ABA

OHSAS 18001 - työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät

Parhaat vesiviljelyn käytännöt (Best Aquaculture Practices)

PAS 2050 hiilijalanjälki

Penkkimittakaava-arviointi ja -testaus

Pilottilaitosten arvioinnit

Prosessien auditointi ja optimointi

Qualicert - palvelun laadun sertifiointi

Räätälöidyt auditointiratkaisut

SA 8000 - sertifiointi - sosiaalinen vastuu

Sisäympäristön laatu

SMETA-auditoinnit

Staattinen NAG-nettohapotusprosessi

Sulkemisen suunnittelu ja valvonta

Synteettisen presipitaation US EPA 1312 -uutto

Tiosulfaattiuutto

Toksisuuden US EPA 1311 -uutto (TCLP)

Turvallisuustutkimukset

Vaarallisen jätteen uudelleenpakkaus

Vapaaehtoiset toimet ja muut suunnitelmat

Vedenkäsittelypalvelut

Vihreät rakennuspalvelut

Yhteiskuntavastuun auditoinnit

Ympäristöalan lupa- ja vaatimustenmukaisuuspalvelut

Ympäristötaustaselvitykset

Ympäristötietojen hallinta

Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Jäte- ja kierrätyspalvelut

SGS:n ympäristöön ja kestävyyteen erikoistunut työryhmä tarjoaa monenlaisia jätteenhallinta- ja arviointipalveluita, joiden avulla tuotannossa syntyvä jäte voidaan kierrättää tai hävittää turvallisesti. Tarjoamme myös tukea innovaatiotyöhön, jolla jätteen määrää saadaan vähennettyä alusta alkaen. Näin vähennetään myös hävityspalveluiden tarvetta. Kokeneet ja valtuutetut työryhmämme voivat auttaa kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden käsittelyssä, mikäli yrityksesi jätteet sisältävät niitä.

Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme auttaa varmistamaan, että yrityksesi toiminta on ympäristön kannalta turvallista ja puhdasta. Ota yhteyttä jo tänään, niin voimme tehostaa toimintasi jätteiden käsittelyä.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi