Mitä etsit?

ISO 9001:2015 -päivitys

ISO 9001:2015 korostaa ulkopuolisten tekijöiden huomioimista osana riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. Yhteistyö SGS:n kanssa auttaa sinua uuteen versioon siirtymisessä.

Uuden version ansiosta tästä standardista tulee olennainen osa organisaation pyrkimyksiä kohti kestävää kehitystä. Se myös tukee suorituskyvyn parantamista.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta ISO 9001:2015 -päivitys

Se kannustaa keskittymään enemmän sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin osana riskipohjaista lähestymistapaa sekä korostaa laatujärjestelmän ottamista käyttöön organisaation strategisena päätöksenä.
 
Tarjoamme ratkaisuja, joiden avulla siirrytään nykyisestä ISO 9001:2008 -sertifioinnista täyttämään ISO 9001:2015 -vaatimukset

ISO 9001:2015 – keskeiset muutokset

Sen lisäksi, että standardin rakennetta ja terminologiaa on muutettu, on lisätty merkittäviä uusia vaatimuksia.

Organisaation toimintaympäristö

Laatujärjestelmää suunniteltaessa on nyt huomioitava organisaation toimintaympäristö.

Uhkat ja mahdollisuudet

Olennainen osa laatujärjestelmän suunnittelua ja käyttöönottoa on sellaisten uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän toimintaan ja suorituskykyyn. Nämä uhkat ja mahdollisuudet tulee käsitellä soveltuvalla tavalla.

Johtajuus

Ylimmältä johdolta edellytetään suoraa osallistumista laatujärjestelmään. Painopiste on johtajuudessa, ei niinkään järjestelmän hallinnoinnissa.

Dokumentoitu tieto

ISO 9001:2008 -standardissa käytetyt termit "asiakirja" ja "tallenne" on korvattu ISO 9001:2015 -standardissa termillä "dokumentoitu tieto". Tämä on määritelty tiedoksi, jota organisaation tulee hallita. Jokainen organisaatio päättää itse, minkä tasoista ja tyyppistä dokumentaatiota se sisällyttää laatujärjestelmäänsä.

Muut vaatimukset laatujärjestelmälle

Laatujärjestelmän vaatimuksiin on tehty myös muita muutoksia, kuten:

  • Tietyt vaatimukset prosessimaiseen lähestymistapaan liittyen, kun organisaatiot suunnittelevat ja ottavat käyttöön laatujärjestelmänsä sekä kehittävät sitä.
  • Tarvittava osaaminen henkilöstölle, joka tekee laatuun vaikuttavaa työtä.
  • Tarvittavan tietämyksen tunnistaminen ja ylläpito, jotta organisaatio pystyy tuottamaan vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluita.
  • Riskeihin perustuva lähestymistapa, jolla varmistetaan ulkoisten palveluntarjoajien hallinnan soveltuvuus.

Rakenne ja terminologia

ISO 9001:2015 -versiossa otetaan käyttöön Annex SL sisältörakenne, jota edellytetään kaikissa uusissa ja uudistetuissa ISO-johtamisjärjestelmästandardeissa. Näin halutaan varmistaa, että lopullinen ISO 9001 -versio sopii yhteen muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa. 

Annex SL -sisältörakenteen tarkoitus on esittää laatujärjestelmävaatimukset yhdenmukaisemmin ja rationaalisemmin eikä tyytyä tarjoamaan mallipohjaa organisaation laatujärjestelmää varten.

On tärkeää huomata, että organisaatioita, joilla jo on ISO 9001 -yhteensopiva laatujärjestelmä, ei vaadita muuttamaan nykyisen laatujärjestelmänsä rakennetta tai käyttämäänsä terminologiaa, jotta ne vastaisivat ISO 9001:2015 -versiota.

ISO 9001:2008 -siirtymä

Jo ISO 9001:2008 -sertifioiduille organisaatioille annetaan kolmen vuoden siirtymäaika ISO 9001:2015 -version virallisesta julkaisusta alkaen, jotta niissä voidaan siirtyä käyttämään standardin uutta versiota. Nykyisen julkaisuaikataulun perusteella siirtymäaika päättyisi syyskuussa 2018.

Miten SGS voi auttaa?

Järjestämme koulutusta auttaaksemme sinua ymmärtämään, mitä vaatimuksia ISO 9001:2015 ja riskeihin perustuva lähestymistapa asettaa. Olemme ensimmäinen ammattilaistasoinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka tarjoaa päivän mittaisia IRCA-hyväksyttyjä kursseja.

Asiantuntijamme voivat tehdä analyysin puutteista ISO 9001:2015 -vaatimuksiin nähden, jotta siirtymisestä tulee sujuvaa ja läpinäkyvää. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan missä laajuudessa nykyiset järjestelmät jo kattavat ISO 9001:2015 -vaatimukset ja tarvittaessa laatimaan toimintasuunnitelman.

Tarjoamme ISO 9001:2015 -vaatimuksiin perustuvia auditointeja ja sertifiointeja.

Ota yhteyttä lähimpään SGS:n toimistoon, jotta ISO 9001 -siirtymäprosessi saadaan liikkeelle.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä