Mitä etsit?

Auditoinnit ja sertifioinnit

Oli kyseessä mikä tahansa ala, tuotteiden ja palvelujen on noudatettava kohdemarkkinoiden standardeja ja määräyksiä.

Kelpoisuuksien puuttuminen voi rajoittaa pääsyä markkinoille, katkaista toimitusketjun ja vaikuttaa yrityksen tulokseen.

Our Services

"Vaatteita ilman syyllisyyttä" (Garments without Guilt)

93/42/ETY - direktiivi lääkinnällisistä laitteista, CE-merkintä Euroopassa

Aineen tunnistus

Algerian vientivaatimusten täyttämissertifiointi

Alihankkijoiden laadun kehityspalvelut

Alustava ja lopullinen analyysi

ASEAN-turvalisuusvaatimusten (2003) mukaiset auditoinnit

ASTM- ja US EPA -testit

Auditoinnit COLIPA-turvallisuusvaatimuksiin (1995) verrattuna

Auditointi asiakaskohtaisia kriteereitä vastaan

Bakteerienvastainen UV-suojaus ja funktionaalinen käsittelyprosessi

Bluesign

Bonsucro-sertifiointi

Brasilialainen lelusertifiointi

BRC:n kansainvälinen standardi pakkauksille ja pakkausmateriaaleille

BS 8555 -sertifiointi - ympäristöhallintajärjestelmien käyttöönotto

Bunkkeri- ja kuntoselvitykset

California Proposition 65

CARB

CE-merkintä

cGMP analyyttinen kemia – QC-versio

CPSIA-konsultointi ja kolmannen osapuolen testaus

CPSIA-koulutus

During Production Check, DUPRO (tuotannon aikainen tarkistus)

Egyptin tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelut

Ekotoksikologiatutkimukset

Elintarvikkeiden kosketustestaus

EMC-testaus

Energia-auditointi

Ennakkorekisteröinti

Equator Principles -periaatteet - itsenäiset arvioinnit

Etelä-Korea - lelujen KC-sertifiointi

ETI-auditoinnit

Etiopian tuotteiden vaatimustenmukaisuuden sertifiointi (ECAE)

Final Random Inspection, FRI (lopullinen satunnaistarkastus)

fumigaatiopalvelut

Fyysiset ja mekaaniset testit

Gabon – SGS-mandaatti

GLOBALG.A.P.

GMO-vapaita tuotteita koskeva sertifiointi

Gulf Cooperation Council (GCC) – lelujen G-merkintäsertifiointi

Haastetestit

Hankeseurantapalvelut

Hankkeen tarkastus ja Due Diligence

Hiilijalanjälki

Hivenaineanalyysi - SIMS, ToFSIMS & ICPMS

Hylkäystakuu

Hyvien valmistustapojen (GMP) sertifiointi

Hyvän jakelutavan (GDP) sertifiointi lääkeyrityksille

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – autoteollisuuden laadunhallintajärjestelmä

IECEE HS -raportointipalvelut

IETP-auditoinnit

Ikäryhmän arviointi

Indonesia - lelujen SNI-sertifiointi

Initial Production Check - IPC

ISCC-sertifikaatti

ISO 14001:2015 - ympäristön- hallinta- järjestelmät

ISO 14064 - kasvihuonekaasuja koskeva kirjanpito ja verifiointi

ISO 14067 - hiilijalanjälki

ISO 22301 -sertifiointi - liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

ISO 22716 - hyvien valmistustapojen (GMP) tietoisuuskoulutus kosmetiikkateollisuudelle

ISO 22716 - hyvien valmistustapojen (GMP) tulkinta- ja auditointikoulutus kosmetiikkateollisuudelle

ISO 26000 - käyttöönottokoulutus - yhteiskuntavastuu

ISO 26000 - suorituskyvyn arviointi - yhteiskuntavastuu

ISO 31000 - riskienhallinta

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät (OHSMS)

ISO 50001 - Energianhallintajärjestelmät - tietoisuuskoulutus

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – sertifiointi – laadunhallintajärjestelmät

ISTA-sertifiointi (International Safe Transit Association)

Japani - lelujen ST-sertifiointi

JPMA-sertifiointi

Järjestelmien bias-testaus

Kelluvuus-pestävyystestaus

Kemiallinen testaus

Kemialliset vaatimukset

Kenian PVoC-ohjelma

Kestävän kehityksen raportin varmennus (SRA)

Kiinan turvallisuustestaus - GB 18401

Kiistanalaisten aineiden analyysi

kokonaistuottolaatu (FOQ)

kokonaistuottotakuu (FOG)

Konsultointipalvelut

Kosmetiikan GMP-auditoinnit

Kosteus, hehkutushäviö ja vesi

Kuitujen materiaalikoostumus

Kuljetuspakkaustestit

Kulkusyvyystutkimus

Kuormituksen ja purkamisen valvonta

Kuwaitin KUCAS-sertifiointi

Käyttäjästään varoittavat vaatteet, joilla on hyvä näkyvyys

Käyttöturvallisuustiedote, luokitus ja merkinnät

Käytönaikaiset tarkastuspalvelut

Käänteistekniikka

Laadun ja turvallisuuden hallinta

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset tarkastukset

Lastauksen / kuorman purun valvonta (Loading / Unloading Supervision, LS/US)

Lastaus- ja esilastaustutkimukset

Lastauspäällikkö, vuokraukset ja palautukset

Lastinlaskentavarmistus

Lean-tietoisuuskoulutus

Lelujen tekninen dokumentaatio

LHAMA-kelpoisuus, Labeling of hazardous art materials act (määräys haitallisten taidemateriaalien merkinnöistä)

Maatalouden kestävän kehityksen SAI-arviointiohjelma

Materiaalien testaus

Metodikehityksen optimointi ja hyväksyntätestaus

Mikrobiologinen testaus: Kosmetiikka

Mikrobiologiset Life Science -testaukset

Mikrobiologiset testit

Mongolian vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelma

Mystery shopping tarkastajat

Myyjien kehittäminen

Myyntipäällysmerkinnät ja varoitukset

Määräysten päivittämiskoulutus

Nigerian tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi (SONCAP)

Norsunluurannikko - vaatimustenmukaisuuden todentaminen (VOC)

Näytteenotto

OHSAS 18001 - johtavan tarkastajan koulutus - työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät

OHSAS 18001 - työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät

Ohutkalvoanalyysi

Ominaispaino ja massatiheys

Osapuoli-, sopimus- ja sovittelumääritykset

Paikalliset ja kansainväliset monikeskuksiset elämänlaatututkimukset

PAS 2050 hiilijalanjälki

Peltokoepalvelut

Projektinhallinta

Puhtaustarkastukset

Qatarin PVoC-ohjelma

Raaka-aineiden tarkastus

Raakaöljyn ja lähtöaineiden testaus

Raekokoanalyysi

REACH-koulutus

Referenssimateriaalipalvelut

Rekisteröintiasiakirja-aineisto

Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) -verifiointi

Responsible Recycling Practices (R2) -sertifiointi

Riskiperusteiset tarkastukset

RJC-verifiointi

RoHS vähittäismyyjille:

RoHS-testaus

RoHS-yhdenmukaisuussertifikaatti (CoC)

Roundtable of Sustainable Palmoil (RSPO) -sertifiointi

Ruuma- ja luukkutarkastukset

Räätälöidyt auditointiratkaisut

SA 8000 - sertifiointi - sosiaalinen vastuu

Sadon tarkkailu

Saudi Arabia - SASO vaatimustenmukaisuustodistus

SEM- jaTEM-poikkileikkaukset

Seostusaineen profilointi SIMS ja SRP

SGS:n RoHS-sertifiointitunnus

SIEF ja kolmannen osapuolen edustus

SMETA-auditoinnit

Sosiaalisen vastuun järjestelmien johtavan arvioijan koulutus

Sosiaaliset auditoinnit

Source ASEAN Full Service Alliance (SAFSA)

SVHC-hallinta

SVHC-testaus

Syttyvyys ja fysikaaliset vaatimukset

Syttyvyystestit

Sähköturvallisuussertifiointi

Sähkövaatimukset

Säiliöntestauspalvelut

TAPA FSR - Tilojen turvallisuusvaatimukset

Tarkastaminen silmämääräisesti

Tiedonhallintatyökalu

Toiminnalliset vaatteet ja athleisure

Toimintavarmuustestaus

Toksikologinen riskinarviointi (TRA)

Tuhkan analyysi

tuholaistorjuntapalvelut

Tulliliitto - lelujen CU-sertifiointi

Tuotannonaikainen analyysi (OLA)

Tuotantopanosten ja maatalouden auditoinnit

Tuotantosuunnitelman seuranta

Tuotekoostumuksen analysointi

Tuotemerkin suojaus ja toimitusketjun eheys

Tuotemerkintöjen verifiointi

Tuotesuunnittelun analysointi

Turvallisuusarviointi

Turvallisuusauditoinnit

täysturva (CC)

Ugandan vientiä edeltävän vaatimustenmukaisuuden todentaminen

Useiden alkuaineiden ICP-pakkaukset

Uutettavien aineiden testaus

Vahinkotutkimus

Vaikutusanalyysi

Vakaustutkimukset

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan velvollisuudet

Valmistuksen analysointi

Valmistuksen valvonta

Vapaaehtoiset toimet ja muut suunnitelmat

Varaston inventaariomittaus

varastotavaran tarkkailupalvelut

Vastuullisen soijantuotannon (RTRS) sertifiointi

VDA 6.3 -prosessiauditoinnit

Vesijärjestelmän hyväksyntätestaus

VOC-testaus

Vähittäiskauppatutkimus

Värinpitävyys ja kutistuvuus

WRAP-auditoinnit

Yhteiskuntavastuun auditoinnit

Yksittäiset parametrit

Ympäristöauditointipalvelut

Ympäristösimulaatiot ja analyysi

Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

Öljy- ja rasva-analyysit

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Auditoinnit ja sertifioinnit

Tuotteita tai palveluja koskevien markkinamääräysten löytäminen saattaa olla monimutkainen haaste. Kansallisten ja kansainvälisten määräysten, alakohtaisten standardien ja räätälöityjen asiakasvaatimusten ymmärtäminen vaatii tarkkaa perehtymistä ja alan syvällistä tuntemusta.

SGS tarjoaa laajan valikoiman auditointi- ja sertifiointipalveluja, jotka kattavat koko arvoketjun aina tuotteiden sertifioinnista prosessien organisointiin sekä palvelujen ja järjestelmien sertifiointiin. Meidät tunnetaan perusteellisista ja tarkoista auditointi-, verifiointi- ja tarkastusstandardeista, ja voimme tarjota yrityksellesi varmuuden, jonka se tarvitsee palvelujen ja tuotteiden tuomiseksi markkinoille. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme ja pitkälle kehitetyt testauslaitoksemme voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sen varmistamiseksi, että tuotteet ja palvelut vastaavat niille asetettuja odotuksia tai jopa ylittävät odotukset.

Muut aiheeseen liittyvät palvelut

Ota meihin yhteyttä