Mitä etsit?

Jatkojalostusteollisuus

SGS:n testaus-, tarkastus- ja mittauspalvelut öljy- ja kaasualan jatkojalostusteollisuudelle tukevat asiakkaiden tarpeita jalostamoissa, terminaaleissa, aluksissa, proomuissa, putkistoissa, kaasunkäsittely- ja kemikaalilaitoksissa, jakeluverkostoissa ja vastaavissa kohteissa.

Kokeneena öljy- ja kaasualan palvelutoimittajana tunnemme ne tarpeet ja haasteet, joita toiminnassasi jatkuvasti kohtaat. 24/7 -palvelumme, jota tarjoamme öljy- ja kaasualan jatkojalostusteollisuudelle, auttaa varmistamaan toimintasi laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kannattavuuden. Tuemme asiakkaita hiilivetyjen koko toimitusketjussa.

Porauskaivosta jalostamoon, jakeluun ja vähittäismyyntiin, teknisten palveluidemme avulla me tuemme öljytuotteiden, jalosteiden, kaasujen ja petrokemikaalien käsittelemistä, kuljettamista, varastointia ja operaattoreiden välisiä siirtoja.

Testaamme ja tarkastamme seuraavia raaka-aineita ja jalosteita:

 • Raakaöljy ja muut raaka-aineet
 • Maakaasu, LNG, LPG, NGL
 • Öljyjalosteet
 • Petrokemikaalit
 • Muut tuotteet

Palveluita öljy- ja kaasualan jatkojalostusteollisuudelle:

 • Lastin siirto operaattorilta toiselle:
  • Tarkastus, testaus ja raportointi
  • Alukset, proomut, säiliöt ja putkistot
  • Kotimaiset ja kansainväliset siirrot
 • Laboratoriokokeet:
  • Laadunvalvonta
  • Laboratorioalihankinta
  • Ongelmanratkaisu, tutkimuksen ja tuotekehityksen tuki
  • ASTM, ISO ja muut alan standardit
 • Mittaus:
  • Kenttäpalvelut
  • Säiliöiden kalibrointi
  • Mittareiden koestus ja korjaus
  • LACT-yksikköpalvelut
 • Jakelu ja vähittäismyynti:
  • Polttoaineen eheys
 • Lisäpalvelut, neuvonta ja kokemus

Etsitkö jotain erityistä?

Hae Jatkojalostusteollisuus

Ota meihin yhteyttä

 • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi