Mitä etsit?

Mitä MDSAP-ohjelma käytännössä tarkoittaa

20. May 2020
World Map Showing Connections 1600px

Valtioneuvoston asetus (466/2022) betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista (EEJ-asetus) tulee voimaan 1.9.2022. Asetus koskee valmistajia, joilla on ympäristölupa betonijätteen murskaamiseen tai jotka murskaavat betonijätettä betoniaseman tai betonituotetehtaan ympäristönsuojeluasetuksen perusteella.

Valtioneuvoston asetus (466/2022) betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista (EEJ-asetus) tulee voimaan 1.9.2022. Asetus koskee valmistajia, joilla on ympäristölupa betonijätteen murskaamiseen tai jotka murskaavat betonijätettä betoniaseman tai betonituotetehtaan ympäristönsuojeluasetuksen perusteella. 

Uuden asetuksen mukaan betonijätteestä valmistettua mursketta voidaan käyttää MARA-asetuksesta poiketen maarakentamisen lisäksi myös talonrakentamisessa ja viherrakentamisessa, ja käyttämättömästä betonista ja betonituotteista valmistettua mursketta lisäksi lannoitteena, kalkitusaineena, maanparannusaineena tai kasvualustana, kunhan haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet ovat sallitun rajoissa eikä jäte sisällä muita materiaaleja. 

Ennen kuin betonijätettä voidaan kutsua raaka-aineeksi, on betonijäte esikäsiteltävä. Siitä on poistettava epäpuhtaudet ja se on murskattava enintään 90 mm:n raekokoon. Esikäsitellystä murskeesta otetaan näytteitä materiaalijakauman ja ympäristökelpoisuuden määrittelemiseksi. Murskeen on täytettävä tietyt haitta-aineiden liukoisuuksia ja pitoisuuksia koskevat vaatimukset. Haitta-ainelista on tuttu jo MARA-asetuksesta, mutta raja-arvot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta MARA-asetuksen vaatimuksia tiukemmat. Haitta-ainemääritykset pitää tehdä akkreditoidussa laboratoriossa ja analyysituloksia on säilytettävä kymmenen vuotta. 

Kun asetus astuu voimaan 1.9.2022, me olemme valmiina. SGS:llä on Suomessa kaksi akkreditoitua laboratoriota, Kotkassa ja Karkkilassa, ja lähes sata paikallista asiantuntijaa palveluksessasi. Olemme suorittaneet MARA- ja kaatopaikkakelpoisuustestejä jo yli 16 vuoden ajan ja laboratoriollamme on valmiudet analysoida betonimurskeen haitta-aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet myös uuden asetuksen mukaisesti. 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää ympäristölaboratorioidemme palveluista!

Otto Ahonen
Account Manager
+358 43 8266 723

Lataa SGS:n analyysitilauslomake betonille täältä

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

00380,

Helsinki,

Suomi