Mitä etsit?

FI-merkki osoittaa turvallisuuden

01. Jun 2012
World Map Showing Connections 1600px

Turvallisuusviranomaisen testauttamista sähkötuotteista puolet sisälsi vakavia tai huomattavia puutteita.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) helmikuussa 2012 julkaiseman tiedotteen mukaan markkinavalvonnassa löydettiin vuoden 2011 aikana edellisvuotta enemmän vaarallisia ja vakavasti puutteellisia sähkötuotteita. Tukes velvoitti maahantuojia keräämään pois kuluttajilta yhteensä 100 vaaralliseksi todettua tuotetyyppiä. Vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden osuus lisääntyi edellisvuodesta, ja erityisesti led-tuotteista löydettiin runsaasti turvallisuuspuutteita. Vuonna 2011 Tukes testautti 789 tuotetta, joissa epäiltiin olevan sähköturvallisuuspuutteita. Näistä vakavia puutteita oli noin 12 prosentissa ja huomattavia puutteita 38 prosentissa.

Kuluttajien kannalta tilanne on huolestuttava. Sähkötuotteiden elinkaari on usein lyhyt eikä viranomaisvalvonnalla voida taata myytävien tuotteiden turvallisuutta. Tilannetta huonontaa laajalle levinnyt väärinkäsitys, että CE-merkintä olisi hyväksyntämerkki sähkölaitteissa. Tämän väärinkäsityksen takia kuluttajat saattavat kuvitella, että CE-merkityt tuotteet on testannut ja hyväksynyt jokin viranomainen tai muu pätevä ja riippumaton taho. CE-merkintä on sähkölaitteissa pakollinen merkintä ja se on valmistajan tai EU-maahantuojan oma ilmoitus siitä, että tuote on sitä koskevien vaatimusten mukainen. CE-merkinnän luotettavuus sähkölaitteissa perustuu siis pitkälti valmistajan tai EU-maahantuojan osaamiseen, tietoisuuteen EU:n tuoteturvallisuusvaatimuksista sekä rehellisyyteen. Käytännössä valmistaja tai maahantuoja ei välttämättä edes tunne laitteille asetettuja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Mitä keinoja kuluttajalla on sitten varmistua sähkölaitteen turvallisuudesta, jos CE-merkintä ei sitä tee? Paras ja helpoin tapa varmistua sähkölaitteen turvallisuudesta on varmistaa, että sähkölaitteessa on tunnettu Eurooppalainen turvallisuusmerkki. EU:n alueella on useita sertifiointielimiä, jotka myöntävät pätevien testien perusteella turvallisuusmerkkien käyttöoikeuksia sähkölaitteille.

Suomessa tunnetuin ja luotettavin sähkölaitteiden turvallisuusmerkki on FI-merkki. FI-merkki takaa, että tuote on testattu, on turvallinen ja soveltuu Suomen olosuhteisiin. FI-merkkiä on myönnetty jo yli 30 vuoden ajan lähes 200 000 sähkölaitetyypille. FI-merkki sähkölaitteelle myönnetään aina Suomessa ja sen oikeaa käyttöä valvotaan aktiivisesti myymälöissä. FI-merkittyjä tuotteita valvotaan myös sähkölaitteen valmistuspaikalla, valmistettiin tuote sitten Rovaniemellä tai Guangzhoussa Kiinassa.

Lisätietoja FI-merkistä antavat
Tom Törn p. 09 6963 475

Mika Richardt p. 09 6963 241

Ota meihin yhteyttä