Contact

What are you looking for?

Akreditācijas

Mūsu Testēšanas laboratorija ir akreditēta atbilstoši standarta EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām.

Mūsu Inspicēšanas institūcija ir akreditēta atbilstoši standarta EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām.

Mūsu  Sertifikācijas institūcija ir akreditēta atbilstoši standarta EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 prasībām.

Mēs esam FOSFA biedrs un GAFTA biedrs kategorijā "Superintendant" un “Analītiķi”

Mūsu inspektoriem ir IFIA sertifikāti darbam uz kuģiem.