Kontaktujte nás

Co hledáte?

Audity WRAP (WRAP=Worldwide Responsible Accredited Production = Celosvětově zodpovědná akreditovaná výroba)

Jsme schváleným monitorovacím orgánem Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) s více než 10 lety zkušeností, a jsme tudíž v ideální pozici pomoci vám s prováděním auditu WRAP. Na základě něj se potvrdí, že jste ve shodě se zásadami WRAP týkajícímis se zákonné, humánní a etické výroby.

WRAP je nezávislá nezisková korporace, která prosazuje zákonnou, humánní a etickou výrobu po celém světě a uděluje příslušný certifikát.

WRAP vznikla v roce 2000 a dnes je největší světovou laboratoří a ekologickým certifikačním programem pro výrobu a zpracování spotřebitelských výrobků s velkým podílem práce. WRAP je podporována 25 mezinárodními obchodními asociacemi, k nimž patří i International Apparel Federation, která zastupuje 36 národních asociací a 150 000 jednotlivých firem.

Zásady WRAP se dotýkají základních standardů, které řeší pracovní postupy, podmínky v továrně a shodu s ekologickými a celními předpisy. Tvoří je 12 částí:

 • shoda se zákony a nařízeními ohledně pracoviště
 • zákaz otrocké práce
 • zákaz dětské práce
 • zákaz obtěžování či zneužívání
 • kompenzace a dávky
 • pracovní doba
 • svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání
 • ochrana zdraví a bezpečnost při práci
 • zákaz diskriminace
 • životní prostředí
 • soulad s celními nařízeními
 • ostraha

Postup certifikací WRAP

Certifikát může být udělen na šest měsíců nebo na jeden až dva roky, a to podle výsledků závěrečného auditu a délky období, po které bylo příslušné zařízení úspěšným držitelem certifikátu.

Krok 1Přihláška: Výrobce poprvé kontaktuje WRAP se žádostí o audit. Potom odešle vyplněný formulář žádosti a uhradí poplatek, čímž iniciuje proces certifikace.
Krok 2Sebehodnocení: Zařízení musí přijmout obecně uznávané mezinárodní standardy týkající se pracoviště a také příslušné místní zákony a nařízení a dodržovat postupy popsané v příručce WRAP. Dále musí poskytnout důkazy o tom, že jsou prováděny minimálně 45 dní (v případě nově přihlášených firem minimálně 90 dní).
Krok 3Sledování: Zařízení si potom vybere auditorskou firmu akreditovanou WRAP a tu kontaktuje za účelem provedení auditu. Zpráva a doporučení jsou zaslány jak danému zařízení, tak i WRAP.
Krok 4Vyhodnocení: Pracovníci WRAP mohou danému zařízení sdělit, že musí určité procesy upravit a umožnit monitorovací firmě provést další kontrolu a podat o ní zprávu, nebo certifikačnímu orgánu doporučit udělení certifikátu.
Krok 5Certifikace: Certifikační orgán prostuduje doporučení pracovníků a také zprávu o sledování a provede hlasování pro udělení nebo odnětí certifikátu.

Ve většině výchozích zemí máme akreditované auditory WRAP a jsme schopni provádět důsledné monitorování a podávat zprávy podporující doporučené certifikace. S prováděním auditů WRAP máme již více než desetileté zkušenosti. Díky tomu vás můžeme provést celým procesem a zároveň zajistit dodržení profesních norem pro audity.

Zjistěte si informace o tom, jak audity WRAP poskytované v SGS mohou vám a vašim dodavatelům pomoci při dodržování etických požadavků pro obchodování.

Související služby

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika