Kontaktujte nás

Co hledáte?

Integrita v SGS

Integrita je základem SGS. Důvěra, kterou vzbuzujeme u našich zákazníků i zainteresovaných stran, je klíčem k našemu úspěchu jako organizace i jako jednotlivců.

Jako vedoucí společnost v našem průmyslovém odvětví dodržujeme nejpřísnější standardy profesionálního chování. SGS Kodex Integrity naší společnosti definuje hlavní zásady profesionálního chování skupiny SGS a je výrazem hodnot, které sdílíme v celé naší organizaci, našich odvětvích a pobočkách.

Vyznáváme firemní kulturu, ve které lze otevřeně hovořit a diskutovat o problémech v oblasti integrity a profesionální etiky. Zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám, které jednají jménem naší organizace nebo ji zastupují, je k dispozici pomoc a podpora pro správné porozumění kodexu a při hledání vhodného rozhodnutí, pokud jsou postaveni před etické dilema.

ZACHOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY, KOLEGY, DODAVATELI I V RÁMCI KOMUNIT, VE KTERÝCH PODNIKÁME, JE JEDINOU MOŽNOSTÍ, JAK OCHRÁNIT NAŠI POVĚST NA TRHU. JEDNÁ SE O SDÍLENOU ODPOVĚDNOST KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO ZAMĚSTNANCE SGS.

Olivier Merkt

SGS byla první inspekční společností, která implementovala celosvětově program školení integrity pro své zaměstnance.

Náš compliance program skupiny SGS vychází z Kodexu Integrity naší společnosti a jeho cílem je zajistit používání nejpřísnějších standardů profesionálního chování u všech našich obchodních činností po celém světě v souladu s mezinárodně osvědčenými postupy.

Náš každoroční program školení v oblasti integrity slouží jako pravidelné opakování zásad kodexu a provádí jej každý nadřízený a manažer odpovědný za zaměstnance. Záznam o účasti každého zaměstnance je uchováván, aby se zajistilo, že toto školení absolvují všichni zaměstnanci každý rok. Provádí se také specifická školení v oblasti integrity určená pro nadřízené a manažery.

Každoroční školení v oblasti integrity doplňuje interaktivní e-learningový program, který začleňuje obecné zásady kodexu do jednotlivých oborů činnosti naší společnosti. Školení je k dispozici na internetu v angličtině, francouzštině, španělštině, čínštině a korejštině a používá se také jako trvalé školení, zejména pro nové zaměstnance jako součást vstupního zaškolení.

Za správnou implementaci postupů, kterými se řídí etické chování zaměstnanců a konzultantů, a za šetření údajných pochybení zaměstnanců v této oblasti je odpovědný Chief Compliance Officer. Tento vedoucí pracovník také stanoví standardy integrity, které očekáváme od našich obchodních partnerů. Na lince podpory pro oblast integrity lze oznámit podezření na porušení kodexu, písemné oznámení lze případně podat elektronicky nebo zaslat faxem či e-mailem.

Výbor pro správu a udržitelnost společnosti je výbor představenstva společnosti SGS SA, který má konečný dohled nad záležitostmi dodržování předpisů týkajicích se SGS Group. Výbor pro profesionální chování zajišťuje implementaci Kodexu Integrity v naší organizaci a radí managementu v oblasti všech problémů podnikatelské etiky. Rovněž schvaluje zásady proti úplatkářství a korupci a používání určitých dodavatelů, kteří jsou považováni za vysokou míru rizika.

Výbor pro správu a udržitelnost společnosti se skládá z následujicích členů:

  • Předseda představenstva: Calvin Grieder
  • Dva členové představenstva:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Vedoucí pracovník pro dodržování předpisů Olivier Merkt podává hlášení výboru o všech záležitostech souvisejících s dodržováním předpisů. CEO se účastní všech schůzek výboru. Výbor může v případě potřeby požádat o účast jiných vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců skupiny.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika