Kontaktujte nás

Co hledáte?

Námořní služby

Komplexní soubor námořních služeb od SGS, včetně laboratorní analýzy a poradenských služeb v každém větším přístavu na celém světě.
Lodní doprava je nejvýznamnější globální dopravní systém, který zajišťuje 90 % světového obchodu. Abychom vám pomohli orientovat se ve stále regulovanějších mořích, naše námořní služby vám nabízejí řadu terénních služeb, laboratorní analýzu a poradenské služby v každém větším přístavu na světě.

Proč si zvolit námořní služby od společnosti SGS?

Můžeme vám pomoci:

 • Vyhovět americkému všeobecnému povolení EPA pro plavidla 2013 a Úmluvě o práci v námořní oblasti 2006;
 • Splnit předpisy o emisích síry;
 • Vyhovět normě D2 Úmluvy IMO o balastní vodě 2004;
 • Potvrdit, že vaše plavidla splňují ekologické požadavky stanovené v revidovaných předpisech MARPOL, příloha VI.

Světová jednička v poskytování námořních služeb s více než 140 lety zkušeností

Jako světová jednička v oblasti certifikace, testování, verifikace a inspekce vám nabízíme 140 let zkušeností při práci v námořním průmyslu. Světovým flotilám poskytujeme řadu terénních služeb a vytvořili a rozvinuli jsme zařízení pro odběr vzorků, abychom vyhověli nové normě D2 v oblasti Úmluvy IMO o balastní vodě.

Naše námořní služby zahrnují:

 • Vzorkování a testování balastní vody podle normy D-2 (včetně testování na vodu v podpalubí, šedé vody a černé vody);
 • Odběr a testování mycí vody z čisticího systému podle IMO MEPC.184(59);
 • Odběr a testování pitné vody podle pokynů WHO pro sanitaci lodí;
 • Testování znečištění ovzduší;
 • Testování souladu;
 • Pomoc s výkladem regulačních požadavků;
 • Vzorkování vybavení, včetně lahví, chladicích boxů a dokumentace;
 • Vzorkování na místě;
 • Terénní testování;
 • Dopravu vzorků do laboratoře;
 • Analýzu souladu vzorků;
 • Vydávání zpráv a řízení dat;
 • Palubní testování emisí z komínů;
 • Inspekci a testování kvality vzduchu v interiérech (IAQ);
 • Měření rozsahu hlukových vibrací;
 • Sledování, testování a vzorkování azbestu;
 • Testování pevných zbytků z nákladů podle požadavků MARPOL V;
 • Hygienické služby a bezpečnost potravin;
 • Služby v oblasti množství a kvality paliv;
 • Sledování stavu mazacích přípravků.

Nabízíme také vzorkování a testování čisticích systémů zplodin plynů, včetně:

 • Auditu systému kontinuálního sledování emisí (CEMS), validace a kalibrace;
 • Správy a interpretace dat;
 • Měření NOx, SO2, CO, CO2, kyslíku, NH3, prachu a průtoku podle metod IMO revidované přílohy VI, CARB, US EPA a EN;
 • Palubního testování, sledování a vydávání zpráv týkající se vstupu částic, distribuce velikostí částic a chemické analýzy částic na vstupu a výstupu plynu ze systému čištění zplodin (EGCS);
 • Palubního testování, sledování a vydávání zpráv o úrovni hluku systému čištění zplodin; 
 • Palubní analýzy vzorků vody;
 • Pobřežní analýzy vzorků vody a paliva.

Působíme téměř v každém větším přístavu na zeměkouli, abychom vám pomohli splnit předpisy, vyhovět normám a zajistit bezpečnou plavbu. Spolupracujeme s vámi, abychom vyvinuli strategie zajišťující vzorkování a testování nezbytného počtu požadovaných parametrů při jedné zastávce na všech hlavních trasách.

Obraťte se na nás ještě dnes se svými požadavky pro námořní služby.

 

Naše služby

Hledáte něco konkrétního?

Kontaktujte nás

 • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika