Kontaktujte nás

Co hledáte?

Správa elektronického odpadu SGS Renovo

Správa elektronického odpadu od společnosti SGS - minimalizujte rizika pro zdraví a životní prostředí pomocí úplného systému správy odpadu, který je samofinancovatelný.

Rychlý růst používání elektrických a elektronických zařízení po světě způsobuje obrovský globální nárůst množství produkovaného elektronického odpadu. Elektronický odpad se vyváží do zemí, které nemají vlastní zdroje na to, aby se vypořádaly s ním nebo s jeho dopady na zdraví a životní prostředí. Spalování, rozklad či ukládání elektronického odpadu na skládkách problém neřeší. Časem může dojít k uvolnění více než 1000 látek obsažených v uloženém elektronickém odpadu, včetně olova, kadmia a rtuti, které se mohou dostat do ekosystému.

Na pomoc s řešením elektronického odpadu v různých státech vytvořila společnost SGS systém RenovoTM,úplný systém správy odpadu samofinancováním. Zahrnuje celý řetězec řešení od výroby, opětovného získávání suroviny, recyklace po udržitelnou likvidaci.

Proč využít správu elektronického odpadu Renovo od společnosti SGS?

Renovo je jedinečné komplexní řešení problému elektronického odpadu. Skládá se ze tří modulů, které zajišťují dosažení přínosů v každém ohledu správy odpadu. Jedná se o:

  1. fyzickou inspekci v zemi původu, aby se zajistilo, že se vaše země nestane místem pro ukládání nebezpečných odpadních produktů; kontrolujeme, že výrobci nepřepravují do vaší země odpadní produkty a neprohlašují přitom, že se jedná o jiné zboží a současně, že veškeré odpady vyhovují pravidlům a předpisům Basilejské úmluvy;

  2. vytvoření příjmového toku z daně z moderní recyklace (ART), která je založena na zásadách “rozšířené odpovědnosti výrobce” a “platbě znečišťovatele” a sleduje vybavení až do konce jeho životnosti; Pokud vaše země nemá oficiální plán odpadového hospodářství, můžeme vám pomoci při zavedení legislativy pro umožnění výběru daně ART.
     
  3. Výstavba a provozování moderního a efektivního zařízení na zpracování odpadu ve vaší zemi při využití daňových příjmů z ART. Klademe důraz na opětovné získávání užitečných složek a snížení množství nebezpečných materiálů posílaných na skládky.

Mezi hlavní přínosy správy elektronického odpadu Renovo patří:

  • dramatické snížení množství toxických materiálů poškozujících půdu, podzemní vodu a potravinový řetězec;
  • omezení šíření častých chorob způsobených vyhozeným nemocničním odpadem či komáry přenášejícími malárii, kteří se množí na pneumatikách v odpadu;
  • stimulace ekonomického růstu tvorbou nových pracovních míst, využitím místních pracovníků a novými příležitostmi v dalších oborech, jako je prodej materiálů získaných z odpadu v místních a mezinárodních výrobních odvětvích; 
  • vyšší informovanost o problémech životního prostředí a recyklace, která stimuluje další růst.

Máme výjimečné postavení pro to, abychom vyřešili problém vaší země s elektronickým odpadem

Jako světová jednička v oblastech inspekce, verifikace, testování a certifikace má společnost SGS zdroje, zkušenosti a infrastrukturu pro provádění dvou kroků nezbytných pro účinnou správu odpadu. Ty zajistí, že zboží určené k vývozu vyhovuje Basilejské úmluvě o elektronickém odpadu, a efektivní výběr daně ART. Když tyto úkoly zapracujeme do našeho řešení elektronického odpadu, zajistíme, že váš systém správy elektronického odpadu bude účinný, udržitelný a samo financovatelný.

Obraťte se na nás a získejte více informací.

Naše služby

Hledáte něco konkrétního?

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika