Kontaktujte nás

Co hledáte?

Veřejný sektor

Naše portfolio inovativních služeb pro vlády, mezinárodní instituce a partnerské organizace ve veřejném i privátním sektoru zahrnuje množství rozmanitých řešení založených na ověřování a technologii.

Veřejný sektor: Služby společnosti SGS pro vysoce kvalitní řešení.

Hledáte něco konkrétního?

Kdokoliv jste, jakékoliv je vaše podnikání, téměř každý den se setkáváte s oblastí veřejného sektoru, infrastruktury a legislativy. Ať provozujete činnost na národní, oblastní, či místní úrovni, spolupráce se společností SGS vám pomáhá zvýšit výkonnost vaší společnosti a vylepšit nabídku služeb pro koncové uživatele a spotřebitele z veřejného sektoru.

Globálně nabízíme komplexní řadu služeb, jež pomáhají vládám, institucím a státní správě plnit jejich sliby veřejnosti. Pracujte s námi na zlepšení vašich služeb a zkušeností spotřebitelů, stejně jako na redukci nákladů, časových plánů a nevyřízených objednávek.

Naše inovativní a komplexní služby jsou zakázkově přizpůsobené, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Nemůžeme veřejnou správu nahradit, ale můžeme ji vylepšovat a pomáhat k posílení existujících zásad a postupů, ať už samostatně, nebo jako součást většího balíčku. Naše odbornost v oblasti státní správy zahrnuje:

hraniční kontroly: Naše odbornost v oblasti ochrany veřejnosti prostřednictvím hraniční kontroly je vysoce ceněna. Po celém světě jsme instalovali skenery a vyškolili pracovníky, aby je obsluhovali výkonně a efektivně. Navíc vám můžeme pomoci s řízením rizik v přístavech, na letištích i na pozemních hranicích. Po realizaci zakázky mohou naši odborníci i nadále hodnotit kvalitu služeb, provádět audity a certifikace podle široké škály mezinárodně uznávaných systémů.

elektronická státní správa: Systémy založené na papírových dokladech jsou v rostoucí míře nahrazovány elektronickými, online řešeními. Naše řešení elektronické státní správy se dotýkají téměř každého aspektu každodenního života. Finanční služby zahrnují oblast od systémů výběru tuzemských daní i daní z obratu po kontrolu výměny zahraničních měn (CEPECS). Ale pro usnadnění mezinárodního obchodu také provozujeme systémy celní správy, služby oceňování jako ValiTrade a ValuNet, nástroje pro sledování jako TransitNet a NGO benchmarking. Pomáháme zjednodušit váš obchod pro miliony lidí na celém světě.

kvalita, ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí (QHSE): Koncoví uživatelé, široká veřejnost a zainteresované subjekty potřebují vidět, jak jsou opatření QHSE realizována a sledována v každodenním životě vaší organizace a v jejích činnostech. Máme široký sortiment systémů řízení kvality a řešení ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, který má vyhovět vašim potřebám - široce certifikovaný dle mezinárodně uznávaných norem (ISO, atd.) Můžeme vám nejen pomáhat zlepšit životy lidí a ekonomický růst, ale také vám můžeme poskytnout důkaz.

silniční bezpečnost & správa vozidel: Zlepšování silniční bezpečnosti chrání uživatele dopravy tím, že nabízí všechno od kalibrace přístrojů k prosazování zákona (jako rychlostní kamery) po inspekce vozidel, správu dat a reporting, řidičské zkoušky a registrace vozidel. Naše řešení silniční bezpečnosti se také rozšiřují do realizace a řízení dopravního systému a do homologace světelné dopravní signalizace (zkoušky typů).

S mezinárodní sítí odborníků, kanceláří a laboratoří máme schopnosti a znalosti pro řešení komplexních úkolů. Zjistěte více o našich komplexních řešeních.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika