Kontaktujte nás

Co hledáte?

Udržitelnost

Pomáháme organizacím zajistit, aby ony a jejich partneři měly na místě účinné a řiditelné procesy a systémy, jež budou ve shodě s požadavky zainteresovaných osob ohledně kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti, řízení v oblasti životního prostředí, podnikové sociální odpovědnosti a dalších oblastí udržitelného rozvoje.

Služby společnosti SGS v oblasti udržitelnosti - pracujeme s vámi, abychom umožnili zodpovědnější, vyváženou a udržitelnou budoucnost.

Hledáte něco konkrétního?

Udržitelnost je jedno z nejžhavějších témat dneška. Vzhledem k masivnímu zpravodajství médií a obrovskému zájmu veřejnosti se hledání cest, jak podnikat zodpovědným způsobem, stává stále důležitejší.

Ale pro nás není udržitelnost nic nového.  Již desítky let jsme poskytovali udržitelná řešení a služby pro společnosti a organizace na celém světě.  V důsledku toho jsme vesprávné pozici, abychom vám pomohli být šetrnější k životnímu prostředí, mít pozitivní vliv na společnost a dosáhnout větší ekonomickou udržitelnost. Můžeme vám pomoci:

  • stát se odpovědnější vůči životnímu prostředí: nabízíme komplexní sortiment služeb v oblasti zkoušek, ověřování, certifikací, konzultací a školení. Například můžeme ověřovat vaše obchodování s emisními povolenkami. Můžeme vám poradit, jak využívat větrnou energii, zkoušet zeminu a vodu ohledně znečištění, kontrolovat kvalitu vzduchu, posuzovat hlukovou zátěž, modelovat rozložení podzemních vod a stanovit, zda je úroveň vibrací přijatelná.  Můžeme také provádět audit a certifikaci vašich systémů řízení v oblasti životního prostředí a školit vaše pracovníky, jak tyto systémy realizovat a podávat o nich zprávy
  • Zajištění udržitelných zařízení a výroby: nabízíme řadu služeb, včetně provozu a správy lokalit, návrhu ekologických procesů, environmentálního hodnocení vašich dodavatelů a komplexního souboru nástrojů pro řízení rizik ve vašich dodavatelských řetězcích
  • rozvíjet lepší pracovní nebo sociální prostředí: naše služby v oblasti auditů, reportingu a podpory vám mohou pomoci se vším od řízení dodavatelského řetězce  a sociální odpovědnosti až po školení

Jako přední světová společnost v oblasti zkoušek, inspekce, certifikace a ověřování vám nabízíme jedinečné zkušenosti, odborné znalosti a globální dosah. Ať je váš specifický zájem v oblasti udržitelnosti jakýkoliv, kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak vám náš komplexní sortiment služeb může pomoci.

Discover Our Sustainability Solutions
Achieve your sustainability goals with our range of sustainability services.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika