Kontaktujte nás

Co hledáte?

Spotřební zboží a maloobchod

Od textilu po spotřebiče, nábytek, potraviny a elektroniku, náš kompletní sortiment služeb podporuje kvalitu, shodu a bezpečnost spotřebních výrobků napříč globálními dodavatelskými řetězci.

Spotřební zboží a maloobchod: Můžeme vám pomoci zajistit, aby váš dodavatelský řetězec i výrobky, které kupujete a prodáváte, vyhovovaly normě.

Hledáte něco konkrétního?

Předpoklady kvality a škála bezpečnostních požadavků se stávají každým dnem komplexnější.  Abychom vám pomohli vyhovět těmto požadavkům, nabízejí naši odborníci na spotřební zboží a maloobchod kompletní sortiment služeb pro výrobce, dovozce, vývozce i maloprodejce spotřebních výrobků. Naše služby zahrnují laboratorní zkoušky, inspekce výrobků a konzultace, posuzování procesů a technickou pomoc.

Pomáháme vám snížit riziko, zlepšit efektivitu a zajistit shodu se smluvními nebo zákonnými požadavky v celém vašem dodavatelském řetězci. Poskytujeme vám široké a podrobné znalosti spotřebního zboží a maloobchodu, abychom vám pomohli vybudovat silnější a odolnější podnikání s potenciálem pro růst a překonání vaší konkurence.

Naše služby jsou globálně k dispozici pro spotřební zboží, jako jsou potraviny, kosmetika a prostředky osobní hygieny, textil, obuv, hračky, hardware, výrobky pro domácnost, formulované výrobky a elektrické a elektronické výrobky.

Kromě shody se zákonnými požadavky a průmyslovými normami vám můžeme pomoci i čelit množství výzev včetně:

  • nárůstu neetické výroby v důsledku snahy dodavatelského řetězce o snížení nákladů,
  • zvýšeného zaměření spotřebitele na kvalitu a bezpečnost a
  • ekologických úkolů pramenících ze zvýšené výroby nového spotřebního zboží jako růst spotřeby energie, emise skleníkových plynů a odpad tvořený spotřebním zbožím.

S naší dobrou reputací v inspekcích, zkouškách, certifikaci a ověřování vám můžeme také nabídnout konzultace a mezioborové služby pro zlepšení udržitelnosti ve vaší organizaci a dodavatelském řetězci.

Naše služby v oblasti spotřebního zboží a maloobchodu zahrnují:

  • Zkoušky & certifikaci: Provádíme úplný sortiment testování výrobků od zkoušek materiálu, bezpečnosti a funkčnosti, až po certifikaci. Naším cílem je zajistit, aby vaše výrobky byly z hlediska ochrany spotřebitelů a plnění jejich očekávání tak dobré, jak prohlašujete.
  • Inspekce: Poskytujeme výrobní zkoušky před, v průběhu a po výrobě, stejně jako kontroly maloobchodních prodejen pro ověření kvality vašich surovin a produkce, značení a balení a prezentace výrobků.
  • Technická pomoc:  Podporujeme vás řešeními zahrnujícími do projektu sociální odpovědnost, posuzování tovární jakosti a posuzování bezpečnosti potravin a ochrany zdraví.  Nabízíme i službu poradenství v oblasti zákonů, poskytujeme školení a podporu soukromých značek.

Spotřební zboží je skutečně součástí každodenního života. Spotřebitelé očekávají, že kupují zdravé a bezpečné výrobky.  Naše na zakázku upravené služby testování, inspekcí, auditů, certifikace a konzultací poskytované našimi místními akreditovanými laboratořemi a certifikačními jednotkami zajišťují, abyste porozuměli normám, jež se týkají vašich výrobků, a vyhověli závazným požadavkům.    A co je ještě důležitější, můžeme vám pomoci získat náskok před konkurencí a vyvíjet výrobky, procesy a dodavatelské řetězce, které jsou skutečně tak dobré, jak říkáte. Spojte se s námi a zjistěte si více.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika