Kontaktujte nás

Co hledáte?

Petrochemie

Naše technologie, přístup založený na znalostech a zaměření na kvalitu a bezpečnost, nám dovolují poskytovat inovativní řešení pro každou část ropného a plynárenského průmyslu.

Služby v oblasti petrochemie: Nechte společnost SGS, ať pohání úspěch vašeho podnikání.

Hledáte něco konkrétního?

Ať se již  zabýváte průzkumem, těžbou, rafinací, dopravou nebo marketingem ropy, plynu, ropných písků nebo jiných uhlovodíků, společnost SGS nabízí komplexní řadu služeb na  podporu a optimalizaci vašeho podnikání. Jedná se o obor nestálý, s pohybem cen těchto zdrojů, je tedy podstatné, abyste získali co nejvíce z každé části řetězce výroby, a abyste optimalizovali efektivitu vašich vlastních procesů.

V sektoru průzkumu a produkce nabízíme množství různých služeb, které lze využít buď nezávisle, nebo jako komplex pro posílení vašich existujících procesů.  V aplikované mineralogii nám můžete svěřit provádění pokročilých služeb v oblasti kvality ložisek, mineralogie břidličného plynu a analýzy XRD (difrakce rentgenových paprsků).

Protože je váš vzorek z jádrového vrtání tak cenný, je nezbytné zajistit, aby všechno vybavení, jež počítá, měří a určuje vytěžené uhlovodíky, bylo v optimálním stavu a poskytovalo přesné informace. Můžeme vám pomoci v oblasti záznamů a kalibrace, službami měření emisí a konzultacemi pro zajištění nejvyšší přesnosti měření.

Také v podpoře činností sektoru průzkumu a produkce nabízíme analýzu ložiskových a produkčních kapalin, správu a distribuci vzorků a služby v oblasti nekonvenčních zdrojů jako analýzu metanu a služby v oblasti zkoušek vrtů.

Pro sektor rafinace, prodeje a distribuce nabízíme podporu distribuce a maloobchodního prodeje, včetně služeb v oblasti kalibrace, auditu objektů, detekce úniků a údržby. Protože obor logistiky ropy a plynu je velice komplexní, máme velké globální týmy expertů, které vám pomohou dostat vaše výrobky tam, kam je třeba, bezpečně, spolehlivě a ve shodě s národními a mezinárodními normami.

Pomáháme při plánování a provádění mísení, užívání aditiv a při jiných optimalizačních postupech na zemi, na moři a v dopravě.  Dobrá pověst se obtížně udržuje, vy však máte  jistotu, že naše služby obchodní inspekce poskytují měřící a analytické služby světové úrovně.

SGS je vedoucí světovou společností v oblasti testování, inspekcí, certifikace a ověřování s neporovnatelnými zkušenostmi, širokým sortimentem odborných znalostí a globálním dosahem. Ať je vaše konkrétní oblast podnikání jakákoliv, spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jakou konkurenční výhodu by vám naše služby pro oblast ropy, plynu a ropných písků mohly poskytnout.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika