Kontaktujte nás

Co hledáte?

Ochrana zdraví a bezpečnost

Kvůli řadě mezinárodních norem zajišťujeme, aby organizace měly na místě účinné systémy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro ochranu pracovníků, a tím budovat důvěru spotřebitelů a posílit tak svou pověst.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí: Společnost SGS vám může pomoci pečovat o následující.

Hledáte něco konkrétního?

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci jsou to hlavní, čemu věnovat pozornost při úspěšném podnikání - prospěch a bezpečnost vašich pracovníků musí být rozhodující, protože lidé jsou vaším nejdůležitějším aktivem. Navíc, kromě přímé péče o vaše vlastní pracovníky, vhodná sada postupů QHSE (Quality, Health, Safety and Environment = kvalita, zdraví bezpečnost a životní prostředí) bude mít také druhotný výsledek: můžete  chránit spolupracovníky, rodinné příslušníky, zaměstnavatele, spotřebitele, dodavatele, nejbližší skupiny lidí a jiné členy veřejnosti ovlivněné prostředím vašeho pracoviště.

Nepochybně budete už mít zavedené postupy a procedury ochrany zdraví a bezpečnosti. Ale můžete si být jisti, že jednáte podle nejlepší praxe? Plníte místní, národní a dokonce mezinárodní předpisy? A pokud si myslíte, že ano, můžete to dokázat?

Ve společnosti SGS máme řešení a odpovědi. Můžeme vám radit a školit ohledně kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Jako vedoucí světová společnost v oblasti inspekcí, certifikací, zkoušek a ověřování jsme plně obeznámeni s místní legislativou a mezinárodními normami. S normami jako ISO 31000 and REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals = registrace, hodnocení a autorizace chemikálií). Můžeme vám pomoci s hygienou práce, s vaším pracovním prostředím s ohledem na kvalitu vzduchu, prach, hluk a vibrace, s povinnou technickou péčí a nebezpečnými látkami. A jsme odborníci na audity životního prostředí a na ekonomickou a sociální udržitelnost.

Společně můžeme vytvořit lepší pracovní prostředí. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, co pro vás můžeme udělat.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika