Kontaktujte nás

Co hledáte?

Chemický průmysl

Jelikož používání chemikálií ve spotřebních výrobcích se stále zvyšuje, jsou zdravotní rizika, zvláště u výrobků pro děti, stálým středem zájmu.

Chemický průmysl: Služby společnosti SGS pro společnosti vyrábějící průmyslové chemikálie.

Hledáte něco konkrétního?

Od pesticidů a petrochemických výrobků po parfémy a barvy, chemikálie a výrobky z chemikálií jsou všude. Proto je chemický průmysl tak velkým podnikáním, ústředním v moderní světové ekonomice. V jeho nejzákladnější formě vidíme chemický průmysl jako místo přeměny surovin jako ropa, zemní plyn, vzduch, voda, kovy a nerosty na doslova desetitisíce hotových výrobků.

Chemický průmysl je také vysoce komplexní, plný komplikovaného zařízení, někdy s obtížnou a nebezpečnou logistikou.

Ve společnosti SGS nabízíme komplexní sortiment služeb našim partnerům v odvětví průmyslových chemikálií. Jako vedoucí světová společnost v oblasti zkoušek, certifikace, ověřování a inspekcí máme odborné znalosti, zkušenosti a globální dosah pomáhající vyhovět národním a mezinárodním normám. Můžeme vám pomoci vyškolit vaše pracovníky, aby měli ve svých povoláních více motivace, produktivity a sebedůvěry. A pokud potřebujete mimořádné pracovníky pro specifický projekt, máme  po ruce zdroj lidí od zkušených operativních pracovníků až po kvalifikované vědce.

Některé z našich služeb konkrétně zahrnují služby v oblasti vstupních chemických surovin a v oblasti hotových výrobků (jako jsou agrochemikálie, spotřební chemikálie, plasty a umělá vlákna, guma, přírodní vlákna, farmaceutické a průmyslové chemikálie).

Stejně jako s vámi spolupracujeme při zkouškách, inspekcích, ověřování a certifikaci určitých chemických výrobků, můžeme také s pomocí služeb řízení integrity majetku, optimalizačních programů LEAN, služeb v oblasti životnosti projektů a technické podpory zajistit, aby vaše podnikání běželo snadněji, s větší ziskovostí a efektivitou.

Některé z největších a nejúspěšnějších světových společností v oblasti průmyslových chemikálií již společnosti SGS svěřily poskytování služeb, které potřebují, aby zůstaly inovativní, udržitelné, efektivní a konkurenceschopné.

Mnoho z našich služeb je určeno pro zvýšení účinku vašich existujících procesů a postupů. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více o mnoha nových způsobech, jak vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika