Какво търсите?

Одити по WRAP

SGS е акредитиран наблюдател на Организацията за световно отговорно акредитирано производство (WRAP) с над десетгодишен опит, което ни превръща в идеалния партньор за извършването на вашия одит по WRAP. Компанията ще верифицира вашето съответствие с принципите на WRAP за законосъобразно, хуманно и етично производство.

WRAP е независима организация с нестопанска цел, занимаваща се с популяризиране и сертифициране на законосъобразно, хуманно и етично производство в цял свят.

WRAP е създадена през 2000 г. и представлява най-голямата в света програма за трудово и екологично сертифициране за производство и обработка на трудоемки потребителски стоки. WRAP се подпомага от 25 международни търговски организации, в това число от Международната федерация по облекло, която е представител на 36 национални организации и над 150 000 отделни компании.

Принципите на WRAP обхващат основните стандарти за трудови практики, условията на труд и съответствието с екологичните и митническите изисквания. Те включват 12 елемента:

 • Спазване на законите и разпоредбите, свързани с работното място
 • Забрана на принудителния труд
 • Забрана на детския труд
 • Забрана на тормоза или малтретирането
 • Компенсации и социални обезщетения
 • Работно време
 • Свобода на сдружаване и колективно трудово договаряне
 • Здраве и безопасност
 • Забрана на дискриминацията
 • Околна среда
 • Спазване на митническите изисквания
 • Сигурност

Процес на сертифициране по WRAP

Сертификатът може да се даде за шест месеца или за една до две години, в зависимост от окончателните резултати от одита и времето, в продължение на което предприятието е притежавало сертификата.

Стъпка 1 Кандидатстване: Производителят първо се свързва с WRAP, за да заяви одит, след което изпраща обратно попълнения формуляр за кандидатстване, както и таксата за започване на процеса на сертифициране.
Стъпка 2Самооценка: Предприятието трябва да внедри общоприетите международни стандарти за работното място, местните закони и разпоредби, свързани с работното място, както и процедурите, описани в Ръководството на WRAP, и да предостави доказателство, че те са се спазвали в продължение на поне 45 дни (не по-малко от 90 дни за нови кандидати).
Стъпка 3Мониторинг: След това предприятието избира и се свързва с акредитирана одиторска компания на WRAP, за да ѝ бъде извършен одит. Отчетът и препоръките се изпращат както на предприятието, така и на WRAP.
Стъпка 4Оценка: Персоналът на WRAP може да уведоми предприятието, че то трябва да коригира определени процедури и да накара наблюдателя да извърши допълнителна проверка и отчет или може да препоръча на Съвета за сертифициране да издаде сертификат на предприятието.
Стъпка 5Сертифициране: Съветът за сертифициране разглежда препоръките на персонала, в това число отчета на наблюдаващото лице, и гласува дали да даде или да откаже да даде сертификат.

SGS разполага с одитори, акредитирани от WRAP, в повечето главни страни-доставчици и ние можем да осигурим последователен мониторинг и отчитане, за да се изпълнят препоръките за сертификата. Ние притежаваме над десетгодишен опит в сферата на извършването на одити по WRAP и можем да ви дадем насоки за работа, докато гарантираме поддържането на професионалните стандарти за одит.

Открийте как одитите по WRAP от SGS могат да помогнат на вас и на вашите доставчици да поддържате съответствие с изискванията за етична търговия.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services