Какво търсите?

Проверка и тестване на дървени стърготини, дървени пелети, твърда биомаса

Нашето глобално присъствие означава, че ние можем да предложим тази услуга при източника и по цялата верига на доставка, включително във всички точки за износ и внос. А поради нашето стандартизирано отчитане вземащо под внимание индустриалните регламенти, ние правим търговията със стоки и доставките по-малко дискусионни и предмет на спор.

Инспекции и свързани услуги

 • Оценка на производството от горски масиви и селскостопански земи за определяне на доставката на биомаса към електроцентрали
 • Проектен анализ на инвестиции в плантации (горски или на други източници за доставка на биомаса), плюс непрекъснат мониторинг на инвестициите.
 • Изследвания на веригата на доставка включващи проблеми като разпределение на времето, физическо събиране, съхранение и преработка
 • Верификация на количеството на физически доставки към производители на пелети и електростанции (входящ и изходящ контрол)
 • Оценка на състоянието на складов запас и преценяване на обема (с триизмерни измервания) 
 • Верификация на газови емисии от складови запаси
 • Сертификация на продукти - ние можем да извършим одит и проверка на вашите операции по отношение на национални или международни стандарти, според необходимостта за доставката на вашите продукти
 • Проучвания на застраховането на складови съоръжения
 • Изследвания за мирис
 • Оценки на въздействието върху околната среда
 • доклад за осигуряване устойчивост на развитието и сертифицирания

Морски инспекции

 • Инспекции на терминали
 • Контролиране на товаренето, претоварването и разтоварването
 • Вземане на проби от товар
 • Верификации на маркучи
 • Инспекции на задържане
 • Изпитване по време на товарене за влажност, филтри (фини), температура, относително тегло
 • Мониторинг за чужди вещества (напр. пластмасови торбички, слепнати материали) и предотвратяване на товарене 
 • Анкети за газенето на кораби
 • Проверки на газови емисии и установяване на наличието на опушващи средства, въглероден моноксид и други опасни газове

Тестване

 • Подготовка на проба
 • Проверка на размерите на гнила тъкан, кора, камъчета в стърготини
 • Нетни калорични стойности (пепел, влага, летливо вещество, анализи на брутна калорична стойност)
 • Лигнин
 • Хлор, сяра, азот, въглерод, водород, кислород
 • Следи от метали (арсен, кадмий, хром, мед, олово, живак, никел, ванадий, цинк, бензопирен, пентахлорфенол) 
 • Фракционно разпределение
 • Проверки на ъгли и неподвижност
 • Фини частици, големина на частиците
 • Форма (измерване на дължината и диаметъра), размер
 • Изпитване за устойчивост на пелети
 • Свързващи средства

Свържете се със SGS сега, за да научите как ние улесняваме търговията чрез проверка на наличието, качеството и товаренето на дървен талаш, дървени пелети и твърда биомаса, и горива.

SGS улеснява международната търговия чрез осигуряване на инспекции и тестови услуги, които проверяват наличието, качеството и товаренето на дървени стърготини, дървен талаш, дървени пелети и твърда биомаса, и горива.

Свързани услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България