Какво търсите?

WiFi

Лабораторията за тестване на безжични устройства на SGS, която е съоръжение за изпитване, акредитирано от Wi-Fi Alliance, разполага с висококвалифициран и обучен технически персонал, който работи с нашето комплексно и съвременно оборудване с изпитателни стендове.

Wi-Fi или "безжична точност" позволява на хората да се свързват към Интернет без кабел и н

яколкократно по-бързо в сравнение с най-бързата връзка с кабелен модем. Wi-Fi мрежите използват радиотехнологии, наречени IEEE 802.11a, 802.11b или 802.11g, за да предоставят сигурна, надеждна и бърза безжична връзка. Тези технологии могат да се използват за свързване на отделни компютри, за свързване към Интернет и за свързване на мрежи (които използват IEEE 802.3 или Ethernet).

Мрежите функционират в нелицензирания радиочестотен диапазон - 2,4 и 5 GHz, със скорост на пренос на данни 11 Mbps (802.11b) или 54 Mbps (802.11a) или с продукти, които съдържат и двата диапазона (двоен диапазон). Те могат да осигурят реални работни характеристики, сходни с тези на основните 10BaseT кабелни Ethernet мрежи.

Оборудването с изпитателни стендове и условията на тестване в нашата Wi-Fi лаборатория са одобрени от Wi-Fi Alliance за извършване на wi-fi тестване за следното:

 • 802.11a/b/g
 • WMM
 • EAP
 • h+d

Услуги по тестване за сертифициране за Wi-Fi от SGS:

 • Тестване за сертифициране за Wi-Fi за 802.11 a/b/g
 • Предварително тестване на Wi-Fi на продукт 802.11 a/b/g

Услуги по наемане на лаборатории:

 • Тестване на специфично за дадено приложение устройство (ASD)
 • Тестване на WPA2
 • Тестване на WMM (QoS)
 • 802.11 h+d
 • Разширен EAP

Научете повече за това как услугите за тестване на Wi-Fi от SGS могат да донесат полза на вашия бизнес.

С помощта на сертифицирането за Wi-Fi можете да демонстрирате пред клиентите вашия ангажимент за спазване на най-високите стандарти.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services