Какво търсите?

Валидиране на водните системи

Ако производствените предприятия се намират в близост до някоя от лабораториите на SGS Life Science Services, нашите техници могат да вземат проби за Вас. Като алтернативен вариант, Вашите служители могат да съберат пробите и да ги изпратят до лабораторията на SGS за анализ. Ние можем да предоставим съдове за събиране на водните проби.

Вашите проби за микробиологично изследване ще бъдат поставени в графика за изследвания в същия ден, когато ги получим. Изследването на бактериалните ендотоксини и химичното тестване ще бъдат извършени в рамките на пет работни дни. Моля, свържете се с местна лаборатория от нашата мрежа, за да обсъдите Вашите изисквания за валидиране на системата за пречистена вода.

Всички системи за пречистване на водата трябва да се следят редовно, за да се извършва проверка на качеството на произвежданата вода. Системите за пречистване на водата могат да бъдат потенциално огнище на високи нива на бактерии, а бактериалните проблеми или тези, свързани с химическата чистота на вода могат да компрометират качеството на готовите продукти. Ние можем да извършим следните монографии на водата от Ваше име като част от нашите услуги, свързани с валидирането на системите за пречистената вода.

Изследване на монографии на водата, изпълнено съгласно USP/EP/JP

  • Съдържание
  • Проводимост
  • Бактериални ендотоксини (LAL)
  • Прахови частици
  • Общо количество микроби
  • Колиформ
SGS е водещ доставчик на услуги, свързани с валидирането на лабораторни изследвания на вода и фармацевтични водни системи.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services