Какво търсите?

Изследвания пречистване на отпадни води

За да се предотврати замърсяване на околната среда е важно правилното обработване на отпадните води, преди да се изпуснат в морето, реките или потоците. Пречистването на отпадните води може да означава безопасно изпускане в съответствие с разпоредбите. Освен това, правилно обработените отпадни води могат да се рециклират и използват повторно за напояване и за други цели, за които е необходима висококачествена вода. За да спазите всички необходими разпоредби за водата в който и да е от тези случаи, Вие можете да разчитате на нашите услуги за пречистване на отпадни води.

Ние сме Вашият най-добър избор за независима и надеждна проверка, верификация, изпитания и сертифициране. Нашият богат опит с агенции по водите в цял свят ще осигури успеха на Вашия проект за пречистване на отпадни води.

Независимо дали имате нова пречиствателна станция или съществуваща инсталация, ние можем да потърсим нововъведения и подобрения за пречистване, които могат да имат значение, напр. системи за аериране и дезинфекция. Ние можем също да разширим и подобрим Вашите дейности с минимално прекъсване на текущата Ви работа.

Ако разполагате със своя самоконтролираща се система, нашите екипи по околна среда могат за извършат контрол на качеството и да валидират Вашите устройства за мониторинг и вземане на проби от водата. Нашите проверки включват:

 • Преглед на методите за вземане на водни проби
 • Разположение и условия за работа на Вашите устройства за вземане на проби и мониторинг
 • Обем на пробите
 • Температурни нива
 • Транспортиране и условия за съхранение на водни проби
 • Годишни проверки на всички данни за самоконтрол, които се предават през годината

Ние валидираме Вашето съответствие на технически изисквания, каквито са:

 • Верифициране на проверки на системи
 • Оценка на устройства и датчици за оценка на качеството
 • систематизиране на проби
 • Мерки за контрол на измерванията
 • Чистота и ниво на утаяване

Освен това, наскоро SGS разработи нова технология за оценка на биологичното съдържание на Вашите води с помощта на новаторската технология на Аденозин трифосфат (АТР)-метрията. ATP-метрията е бърз и евтин количествен метод, който ще Ви помогне ефективно да одитирате Вашите процеси на пречистване и да определите необходимите подобрения. Ние сме единствената компания, която е в състояние да предостави тази АTP-метрия от второ поколение в световен мащаб.

Нашият акредитиран, многопрофилен екип от експерти ще гарантира Вашето съответствие с всички необходими разпоредби. Ние предоставяме и технически консултации и информация на всички етапи на Вашия проект за осигуряване на неговия успех. Обадете се на нашия опитен екип по околна среда още днес за Вашето проучване за пречистване на отпадни води.

Проучване на SGS за преработка на отпадни води гарантира, че отпадните води са готови за безопасно изпускане или за рециклиране за повторна употреба във Вашите дейности.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги