Какво търсите?

Управление на отпадъци

Свържете с нашите експерти за грижа за отпадъци днес, за да разберете повече.

Преди транспортирането си за обработка и отстраняване, Вашите отпадъци трябва да се съхраняват по подходящ начин според съставките си. Нашите екипи за управление на отпадъци имат опит във всички браншове, за да проектират решение за съхранение, което да е подходящо за Вашите продукти. Ние разполагаме с най-актуалните познания за най-новите екологични стандарти и ограничения. Можете да се фокусирате върху основната си работа, като в същото време сте сигурни, че някой е поел грижата за разпореждането и управлението на грижите за отпадъците.

Нашите центрове по околна среда разполагат с капацитет за съхранение и са лицензирани, за да се справят с опасни отпадъци. Ние проверяваме съдържанието на Вашите отпадъци, пакетираме ги преди транспортиране, като също така ги обработваме и рециклираме или ги съхраняваме по безопасен начин. Съоръженията за окончателна обработка се подбират на базата на съдържанието на Вашите отпадъци. Системата за управление на архиви използва онлайн информационни листи за безопасност на материалите (MSDS) за точно отчитане и предоставяне на доказателство, че Вашите процеси отговарят на здравните и екологични наредби за околната среда.

Цялата ни дейност се извършва в съответствие с местните и международни наредби. Ние ще Ви помогнем да спазите правните норми, които са в сила за Вашия бранш. Освен това, ние издаваме сертификати, които са доказателство за правилната проверка и съхранение на отпадъците Ви по екологичен начин. Това означава, че те могат да се обработват по бърз начин, за да се извърши ефективно рециклиране или отстраняване.

Свържете се с нашия екип за управление на околната среда днес за безопасно решение на нуждата от грижа за отпадъците Ви.

Управлението на отпадъцте от SGS ще гарантира анализирането и опаковането за подходящо съхранение на Вашите отпадъци.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги