Какво търсите?

Vodafone

На настоящия разнообразен пазар изискванията на всеки мрежов оператор са различни. За да може вашето устройство да работи в мрежата на Vodafone, то трябва да отговаря на нейните изисквания и стандарти. Тестването се извършва, за да се верифицира съответствието и оперативната съвместимост на вашето устройство, както и да се демонстрира, че то осигурява обещаните услуги на потребителя съгласно критериите на компанията.

Нашата световна мрежа от лаборатории за тестване на безжични комуникации разполага с опит и експертни познания за извършване на необходимото GCF тестване, което да съответства на нуждите на вашето специфично устройство. Ние сме единствената независима лаборатория за тестване на безжични устройства, разполагаща с пълен набор от възможности за тестване за LTE, CDMA и GSM на много места по цял свят.

Спестете време и пари и намалете ненужните тестове. В SGS ние можем да проведем всички необходими тестове в рамките на нашата световна мрежа и да ви осигурим едно лице за контакт, което разполага със задълбочени познания и опит в сферата на тестването, за да ви помогне при кандидатстването за сертификат. 

Ускорете придвижването на вашето устройство към пазара с услугите за тестване и сертифициране от SGS и се възползвайте от предимствата на работата с лаборатория, одобрена от GCF, която може да ви помогне при първата ви стъпка към получаване на одобрение от страна на мобилния оператор Vodafone.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services