Какво търсите?

Тестване на ЛОС

Поради своето потенциално неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, ЛОС се регулират при производството на много продукти, особени тези за употреба на закрито, където концентрациите могат да бъдат най-високи, както и при бои и лакове. Влиянията на ЛОС върху околната среда включват:

 • Директно въздействие и след фотохимическо преобразуване във вторични замърсители
 • Oбразуване на приземен озон
 • Увреждане на материали и сгради

Ефектите на ЛОС върху човешкото здраве са по-скоро хронични, отколкото остри, но може да включват:

 • Дразнене на кожата и очите
 • Заболяване на дихателните пътища
 • Главоболие
 • Умора
 • Рак

В резултат на това, все повече страни избират насоките за намаляване на концентрациите на ЛОС в потребителските продукти. Вие трябва да сте запознати с изискванията за ЛОС за Вашите продукти и да гарантирате съответствие с тях.

Услугите за тестване на ЛОС от SGS предлагат доказани опит и познания. Ние извършваме следното:

 • Тестване на потребителски продукти
  Бои и мастила
  Мебели и продукти от дърво
  Обувни артикули и текстил
  Електрически и електронни уреди
  Аерозолни продукти
 • Тестване за въздействието върху околната среда
 • Изпитване на автомобили
  Качество на въздуха в купето на автомобила
  Компоненти на автомобилния интериор

Тестване на ЛОС при мебели

Нашето тестване при мебели може да превърне домовете и офисите в по-безопасна среда. Ние извършваме:

 • Тестване на емисии на формалдехид за дървени мебели и техните компоненти
 • Емисии на формалдехид и общи летливи органични съединения (ОЛОС) от нискоемисионни офис мебели, системи и места за сядане
 • Съобразено с конкретните условия тестване на емисии на ЛОС от системи от офис мебели, компоненти и места за сядане според стандарта на купувача

Тестване на ЛОС при бои и мастила

Ние тестваме мастила и бои според признати стандарти:

 • ОЛОС
 • водно съдържание 
 • определяне на плътност
 • Съдържание на освободен разтворител

Можете да се доверите на SGS за гарантиране съответствието с международните директиви и стандарти за ЛОС (VOC). С нашето индустриално присъствие в световен мащаб, мрежа от лаборатории и опитни служители, ние притежаваме необходимите познания, за да бъдете сигурни, че продуктите Ви съответстват на изискванията, независимо в коя точка на света ще ги продавате.

Свържете се със SGS, за да разберете как можете да извлечете полза от нашия опит в тестването на ЛОС (VOC).

Услугите по тестване на ЛОС, предлагани от SGS, могат да Ви помогнат да гарантирате, че Вашите продукти отговарят на международните изисквания за ЛОС (VOC), свързани с опазването на околната среда и човешкото здраве.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services