Какво търсите?

Услуги, свързани с извършването на вирусологични изследвания

Като производител на биофармацевтични продукти, получени от клетъчни линии с човешки или животински произход, Вие трябва да изследвате Вашите продукти по време на целия производствен процес, за да потвърдите отсъствието на инфекциозни вируси. Нашите услуги, свързани с извършването на вирусологични изследвания, Ви предоставят валидирани ин витро анализи на случайно привнесени вируси и ретровируси, за да Ви помогнат да отговорите на американските и европейските насоки.

Защо трябва да изберете предоставените от SGS услуги, свързани с извършването на вирусологични изследвания?

Нашите услуги, свързани с извършването на вирусологични изследвания, включват изследвания за случайно привнесени вируси, изследвания за ретровируси и ин витроанализи на клетъчна основа. Ние можем да Ви помогнем да:

  • получите ефективни вирусологични изследвания за охарактеризиране на клетъчните банки или на продуктите, получени от клетъчни линии, включително от човешки или гризачески произход. Ние осигуряваме и изследвания за освобождаване на партидите, клиничните изпитвания или маркетинговото освобождаване
  • откриете вируси, получени от животински продукти (напр. от говежди или свински произход)
  • проверите внимателно вирусните вектори/ваксини за наличието на инфекциозни замърсители

Водещи вирусологични изследвания, предлагани от доставчик от световна класа

Като водещ световен доставчик на вирусологични изследвания, ние предоставяме нужния за Вас опит, техническа и регулаторна експертност и изключителна глобална мрежа. В резултат на това ние можем да създадем комплексни и индивидуални анализи, за да отговорим на специфичните изисквания за продукта.

Ин витро анализи

Ние Ви предлагаме 14 и 18-дневниин витро анализи с помощта на индивидуална комбинация от клетъчни линии като MRC-5, Vero, CHO-K1, HeLa, HEK293, миши и др. за охарактеризирането на продукти, получени от клетъчни линии с човешки или гризачески произход.

Налични са и индикаторни линии, подходящи за употреба при изследването на други продукти или при разширяване на гамата на гостоприемниците на индикаторния панел. 

Анализи на ретровируси

Ние Ви предлагаме широка гама от анализи на заразеност, включително:

  • XC анализи за откриването на инфекциозен екотропен вирус на миша левкемия (MLV)
  • S+L анализи, които използват клетъчни линии на котки или норки за откриването на амфотропен или ксенотропен вирус на миша левкемия
  • клетките mus dunni с крайна точка на имунофлуоресценция или PG4 клетъчна крайна точка за откриването на вируси, съсредоточили формирането си от екотропни, амфотропни и ксенотропни клетки и клетки на норка.

За немиши ретровируси ние Ви предлагаме изследване за заразност върху подходящи индикаторни клетки (избрани заради тяхната податливост към различни видове ретровируси).

Ние Ви предлагаме и валидирани анализи на заразност на ретровируси за откриването на вируси, съсредоточели формирането си от екотропни, амфотропни, ксенотропни клетки и клетки на норка, както и анализи на съвместно отглеждане за амплифицирането на вируси с тропизъм за човешки клетки.

Свържете се с нас сега, за да научите повече за нашите услуги, свързани с извършването на вирусологични изследвания.

Предлаганите от SGS услуги, свързани с извършването на вирусологични изследвания потвърждават отсъствието на инфекциозни вирусни замърсители във Вашите лекарствени продукти с помощта на нашите прецизни анализи, основаващи се на клетъчни култури.

Свързани услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България