Какво търсите?

Одити на процесите по VDA 6.3

VDA 6.3 е задълбочен инструмент за одити на процесите, разработен от VDA-QMC и немската автомобилна промишленост, за организации, които предоставят автомобилни продукти или услуги. Третото издание от 2016 г. актуализира инструмента за одити на процесите, за да бъде по-практичен и по-точно да отразява изискванията на IATF 16949:2016.

Стандартът VDA 6.3 може да се прилага към всяка организация в автомобилната промишленост като инструмент за одити на процесите, независимо от мащаба на бизнеса. Той включва компании, които се занимават с:

  • изследване и разработване на функционални системи и продукти;
  • сглобяване на продукти в различни технологични процеси и видове производство или услуги.

Той е широко използван, а подобни стандарти съществуват и в други отрасли.

Защо да изберете одитите на процесите по VDA 6.3 от SGS?

Инструментът за одити на процесите ще открие съществени проблеми и/или отклонения и причините за тях, така че да можете да разработите планове за действие за тяхното решаване с конкретно времетраене и отговорности. Това ще ви позволи да подобрите и оптимизирате процесите, което ще доведе до по-нататъшно превъзходство за вашата организация.

Инструментът може да се съгласува с целия жизнен цикъл на продукта, независимо от неговата позиция във веригата на доставка. Целевите въпроси обхващат основни елементи в отделния процес, докато системата и методологията за количествена оценка осигуряват измерими резултати по отношение на елементите на процеса.

Водещ световен доставчик на услуги по провеждане на одити

Ние предоставяме одити по VDA 6.3 в цял свят, за да подпомагаме вашите вътрешни процеси и да гарантираме съответствие в рамките на веригите на доставка. Предоставяме и специализирани одити, в това число:

  • многопластови одити на процесите;
  • одити на потенциалните доставчици;
  • одити за готовност преди стартиране.

Ние изцяло приспособяваме всяка програма за одит, за да отговорим на вашите конкретни изисквания.

Използвайки подход за управление на риска, нашите опитни одитори ще проверят достоверността на вашия план за действие, ще проследят внедряването и ще гарантират, че неуспехите няма да се повторят.

Нашите одити са неутрални, така че да не предизвикват конфликт на интереси и да не създават риск от изтичане на вътрешни технологии или технологии на доставчиците.

Като ви помагаме да изградите систематичен процес на непрекъснати редовни одити, последван от дейности по усъвършенстване, ще гарантираме, че вашата организация и верига на доставка ще останат устойчиви и конкурентоспособни.

Свържете се с нас за повече информация.

Одити на процесите по VDA 6.3 – оптимизирайте процесите на вашата организация и верига на доставка и контролирайте риска при процесите.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Други услуги