Какво търсите?

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Ангажимент за намаляване на въглерода в Обединеното кралство (CRC) е бюджетна програма за намаляване на въглерода, която е въведена за разширяване на текущите програми за търговия с емисии и включва дейности за насърчаване неизползването на петролни продукти и държавни организации с висок разход на електричество.

Целта на CRC е намаляване на емисиите – целта на правителството е намаление с 80 процента до 2050 г. (спрямо 1990 г.). Има финансов стимул за намаляване на емисиите чрез увеличаване на цената на въглерода и поставяне на ограничение на предлаганите отстъпки.

Нашите опитни екипи Ви помагат в спазването на CRC. Ние можем да направим оценка на Вашия въглероден отпечатък и да Ви осигурим документацията, която Ви е необходима за отчитане, годишни прогнози за емисии и съпоставителен анализ на работата. Ние можем също да следим редовно Вашия статут по програмата, за да се гарантира Вашето съответствие.

За да се гарантира Вашата полза от СRC, други начини, по които можем да помогнем, са разясняване на съответните емисии по програмата, обучение на Вашия екип и разработване на стратегия за намаляване на въглерода. Можем да помогнем на компаниите и за намиране на полза чрез прилагането на параметри за ранни действия и съчетаване на работата по CRS с енергийна ефективност и ISO16001.

Като световен лидер във верифицирането на емисии парникови газове, нашият екип по промените в климата ще бъде в състояние да Ви помогне. Обадете ни се още днес, за да научите повече за мониторинга и да се осигурите съответствие с ангажиментите за намаляване на въглерода.

Съответствието с Ангажимент за намаляване на въглерода в Обединеното кралство е по-лесно с услугите на SGS за верифициране на емисиите. Свържете се с нас сега, за да научите повече.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги