Какво търсите?

Тестове на транспортни опаковки

Тестването на опаковъчните материали от SGS е просто, бързо и евтино. Ние ще се уверим дали вашите опаковъчни материали отговарят на вашите изисквания и осигуряват необходимата защита.

Тестването на опаковки и хартия с помощта на процедурите на ISTA и ASTM D-4169 ще ви помогне да сведете до минимум повредите и влошаването на качеството на продукта по време на транспорт и дистрибуция. Ние извършваме тестове, в това число на физични и механични свойства (удар, вибрация, подреждане и т.н.), атмосферно въздействие и стареене, здравина на материала, качество на печата, химични вещества, тестване по ISTA и тестване на материали, влизащи в контакт с хранителни продукти.

В ЕС опаковките и отпадъците от опаковки се регулират от Директива 94/62/ЕО. За по-високи нива на защита на околната среда опаковките също така могат да се тестват за спазване на изискванията на Директива 94/62/ЕО за намаляване на тежките метали, Решение 97/129/ЕО за хармонизация на националните мерки, както и Решение 1999/177/ЕО за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и палети.

В САЩ Организацията по обмен на информация за токсични опаковки (TPCH) популяризира законодателството за типовите токсични вещества в опаковките.

Използването на услугите на лаборатория, сертифицирана от ISTA (Международната асоциация за безопасно транспортиране), като например SGS, гарантира вашето спокойствие. Когато дизайнът на вашата опаковка премине успешно тестовете на ISTA, вие можете да бъдете сигурни, че опаковката ще защити продукта от неочакваните рискове, които възникват по време на всекидневното транспортиране. Предимствата на програмата за тестване при транспортиране на ISTA са подобрената защита и намалените загуби, намалените или елиминираните рекламации, по-кратките срокове за разработване на продукти и повишената удовлетвореност на клиентите. Квалифицираните членове на ISTA могат да поставят сертификатна марка за тестване при транспортиране върху своите опаковки.

Нашите лаборатории за тестване на решения за транспортни опаковки са сертифицирани по ISTA, NMFC, UN/DOT и IATA и включват пълната гама от процедури на ASTM и TAPPI. Ние също така сме акредитирани от COFRAC за тестване на материали, влизащи в контакт с хранителни продукти.

Тестваните първични и вторични опаковъчни продукти включват и хартия – гофрирани и пластмасови продукти, хартиени и пластмасови пликове, картонени кутии, палети, пластмасови бутилки и фолио, стъкло.

Повишете удовлетвореността на клиентите и намалете загубите с тестване на опаковъчните материали от SGS.

Уверете се, че клиентите получават стоките в приемливо състояние и елиминирайте загубите, причинени от доставка и транспортиране с помощта на надеждна и висококачествена опаковка.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services