Какво търсите?

Оценка на токсичния риск (TRA)

Токсичността на веществата, използвани в продуктите, е изключително важна за съвременните потребители, които се нуждаят от гаранции, че продуктите няма да увредят тяхното здраве или благоденствие. Това е въпрос, чието игнориране от страна на фирмите, води до големи загуби: освен прякото въздействие върху хората, грешките накърняват репутацията на търговската марка и позициите на фирмата на пазара, и в крайна сметка - влияят върху печалбата.

Услугите за оценка на токсичния риск от SGS акцентират върху възможните неблагоприятни рискове за здравето на потребителите (например раздразнение на кожата/очите, появяване на кожна чувствителност), като оценяват продукта и неговите съставки според наличната информация от ин-витро тестове, изследвания на животни и епидемиологични данни. Ние се стремим да намалим рисковете на ранен етап и да предотвратим бъдещи опасности. Когато за определена съставка няма налична информация, нашите лаборатории осигуряват тестване на токсичността на продукта, за да се определи дали въпросната съставка представлява сериозен риск.

На ваше разположение са консултанти по токсикология, които могат да ви дадат съвети за това кои услуги най-добре съответстват на вашите специфични изисквания. Освен това, всички оценки и тестове се провеждат съгласно изискванията на регулаторните органи по цял свят, затова можете да бъдете сигурни, че вашият продукт няма да срещне трудности при навлизането на нови географски пазари.

Оценките на токсичния риск на SGS обхващат рисковете, свързани с излагане на въздействието на потенциално опасни вещества.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services