Какво търсите?

TickIT сертификация

Схемата TickIT е сертификация на система за управление по ISO 9000 за производители на софтуер и доставчици на услуги. Тя е насочена към организации, където основната бизнес дейност е разработване и дистрибуция на софтуерни продукти, управление на центрове за данни или предоставяне на информационни услуги. Схемата предоставя най-добри практики за проектирането, разработването и поддръжката по време на жизнения цикъл на разработката на софтуера. SGS е доверен лидер в сертификацията за осигуряване на качеството, включително TickIT.

Системата за управление TickIT ви позволява да оптимизирате разработката на софтуер и дейностите по поддръжка чрез намаляване на неизправностите, забавените доставки и неочакваните високи разходи за поддръжка. Независимите одитори по Tick IT от SGS предлагат практически начини за постоянно подобряване на вашите операции, като същевременно демонстрирате вашата ангажираност към предоставянето на висококачествен софтуерен продукт.

SGS е доверен лидер в одитите от трета страна и услугите за сертификация. Като доставчик на софтуерни продукти и услуги, сертифицирането на вашите системи за управление на качеството спрямо изискванията на TickIT ви позволява да:

  • Намалите риска от системни неизправности и престой
  • Подобрите ефективността на вашия продукт/ услуги
  • Разбирате нуждите на вашите клиенти на всеки етап от жизнения цикъл на техния продукт 
  • Осигурите постоянно подобрение, водещо до подобрено качество на продукта и повторяемост 
  • Разработите рамка за контрол на графиците, разходите и тестването

Вашият одит по TickIT се извършва от екип от софтуерни специалисти на SGS , които са обучени и регистрирани като одитори по TickIT или водещи одитори по TickIT. Техният доказан опит в софтуерната индустрия ви дава увереност, че те ще разберат вашия бизнес и ще ви предложат най-ефективните и професионални услуги. Когато вашият одит приключи, вие ще имате ясна картина за силните страни на вашите операции и на областите, в които промените ще доведат до повишаване на клиентската удовлетвореност и до подобрен финансов резултат.

Когато си партнирате със SGS за вашата сертификация по TickIT, вие се възползвате от опита на уважаван глобален лидер в одитите и сертификациите. Свържете се с нас, за да научите повече за процедурата за сертификация по TickIT.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги