Какво търсите?

Анализ на тънък филм

Повърхностите на материалите и техните покрития играят все по-голяма роля при съвременните иновативни продукти. Структурата и химичният състав на първия нанометър на продукта може да окаже влияние и да определи неговото функциониране или външен вид - затова вие трябва да знаете точната структура на повърхността на тънкия филм, за да сте сигурни, че той ще функционира така, както желаете.

Ние предлагаме многобройни техники за анализ и изобразяване, за да ви помогнем да разработите вашия продукт, както и да гарантирате неговото качество.

Нашата гама от услуги

Нашият задълбочен анализ на повърхността на материала и на тънкия филм включва:

  • Проверка, топография на повърхността, хоризонтални структури, вертикална структура на многослойните системи, дефекти на материала и зърнеста структура
  • Измерване, грапавина, дебелина на слоя, твърдост, сила на прилепване, размер и строеж на частиците
  • Анализ на окисляване, адсорбати и слоеве от остатъци върху повърхности, химичен състав на слоевете и многослойните системи (например стехиометрия), химични връзки на повърхността и в многослойните структури, слоеве от остатъци и замърсявания върху контактните повърхности, дефекти на слоевете, профили на разпределяне на елементите в дълбочина и карти на елементите, определяне на веществата
  • Технологична оценка, оценка на системите за защита от корозия, определяне на характеристиките и оценка на третирането на повърхността и процесите по почистване

Свържете се със SGS, за да научите повече как нашият анализ на тънкия филм може да донесе полза на вашата компания.

Анализът на повърхността на материалите и на тънкия филм от SGS предлага специализиран и задълбочен анализ, за да ви даде възможност да определите качеството, функционалността и външния вид на структурата на вашия тънък филм.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services